บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > ทุกอย่างเกี่ยวกับ PayPal/นโยบาย > การทำรายการจะได้รับการคุ้มครองผู้ขายจาก PayPal หรือไม่ จะทราบได้อย่างไร

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

การทำรายการจะได้รับการคุ้มครองผู้ขายจาก PayPal หรือไม่ จะทราบได้อย่างไร

การทำรายการของคุณจะได้รับการคุ้มครอง ถ้าเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้ค่ะ

  • คุณเปิดบัญชี PayPal ในประเทศไทย (ตามกำหนดภายใต้การคุ้มครองผู้ขายของ PayPal)
  • คุณจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของผู้ซื้อตามที่ระบุไว้ในหน้า "รายละเอียดการทำรายการ"
  • คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PayPal ในการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์
  • การทำรายการของคุณมีข้อความระบุไว้โดย PayPal (เกี่ยวกับสิทธิ์การคุ้มครองผู้ขาย) ว่า 'มีสิทธิ์' หรือ 'มีสิทธิ์บางส่วน' ในหน้า "รายละเอียดการทำรายการ"
  • คุณให้ความร่วมมือในการส่งหลักฐานหรือข้อมูลต่างๆตามที่ PayPal ขอภายในระยะเวลาที่กำหนด

คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์การคุ้มครองผู้ขายได้ โดยคลิกการทำรายการที่ต้องการในหน้ากิจกรรมของคุณค่ะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ขาย

ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ