บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > การชำระเงิน/เรียกเก็บเงิน > ฉันจะส่งคำขอเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

ฉันจะส่งคำขอเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร

คุณสามารถส่งคำขอเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ให้ใครก็ได้ที่มีที่อยู่อีเมล และเมื่อมีการชำระเงินตามคำขอเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ เงินก็จะเข้ายอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ

ส่งคำขอเรียกเก็บเงิน

  1. คลิก เรียกเก็บเงินจากใครก็ได้แทบทุกคน
  2. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ แล้วคลิก ถัดไป
  3. ระบุจำนวนเงินที่ชำระและเพิ่มข้อความ (ระบุหรือไม่ก็ได้)
  4. คลิก เรียกชำระเงิน
คุณสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้รับมากกว่าหนึ่งรายพร้อมกันได้ เพียงแค่ป้อนที่อยู่อีเมลของบุคคลเหล่านั้น แล้วคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (comma)

ส่งใบแจ้งหนี้
  1. คลิก สร้างใบแจ้งหนี้
  2. เลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้จากที่มีให้เลือกในเมนู ถ้าเป็นการสร้างใบแจ้งหนี้ครั้งแรก ให้เลือก สร้างเทมเพลตใหม่
  3. ป้อนข้อมูลของคุณ ข้อมูลของลูกค้า และรายละเอียดการชำระเงิน
  4. คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต เพื่อการใช้งานในอนาคต จากนั้น คลิก ส่ง
ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ