บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > การชำระเงิน/เรียกเก็บเงิน > จะยกเลิกคำขอเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ที่ได้ส่งไปแล้วได้อย่างไร

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

จะยกเลิกคำขอเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ที่ได้ส่งไปแล้วได้อย่างไร

ถ้ายังไม่มีการชำระเงินตามคำขอ คุณสามารถยกเลิกคำขอเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ได้ค่ะ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าสู่บัญชี PayPal
  2. คลิก 'กิจกรรม' ที่ด้านบนของหน้าเว็บ
  3. ค้นหารายการที่คุณต้องการยกเลิก แล้วคลิก 'ยกเลิก' 
  4. คลิก 'ใช่'
ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ