บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > ทุกอย่างเกี่ยวกับ PayPal/นโยบาย > ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการพักเงินไว้ชั่วคราว

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการพักเงินไว้ชั่วคราว

เราจะพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ค่ะ

  • อายุบัญชี PayPal
  • ประวัติการทำรายการ
  • ประเภทของธุรกิจ
  • จำนวนข้อพิพาทที่ผ่านมา
  • ความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม

โดยปกติแล้วเราจะพักเงินชั่วคราวในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะ

  • กรณีเป็นผู้ค้ารายใหม่ที่มีประวัติการขายไม่มากนัก
  • กรณีขายสินค้าประเภทที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก หรือ ตั๋ว ซึ่งเราพบว่ามีอัตราการปฏิเสธหรือยกเลิกการชำระเงินสูงกว่าสินค้าประเภทอื่นๆ
  • ผู้ค้าที่มีประวัติการทำธุรกิจไม่ดีเท่าที่ควร มีจำนวนผู้ซื้อที่ไม่พึงพอใจค่อนข้างเยอะ หรือมีการยื่นข้อพิพาทในอัตราที่สูง
ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ