>> Zobraziť všetky zmluvy

Zmluva o službe vyplatení PayPal

Dátum poslednej aktualizácie: 10. novembra 2021

Stiahnuť PDF

 

Táto zmluva riadi vaše používanie služby vyplatení PayPal (predtým služba hromadných platieb). Vaše používanie služby vyplatení PayPal tiež podlieha podmienkam zmluvy s používateľom služby PayPal, vyhláseniu o ochrane osobných údajov a ďalším príslušným právnym zmluvám medzi vami a spoločnosťou PayPal.

Prostredníctvom služby vyplatení PayPal môžete posielať platby, ako napríklad provízie, preplatky, odmeny, stimuly či hromadné firemné platby, viacerým príjemcom naraz. Vyplatenia môžete poslať aj na účty PayPal. Túto službu môžete používať, iba ak:

  • je váš firemný účet PayPal v dobrom stave a nevzťahujú sa naň žiadne limity na výbery,
  • požiadali ste nás o povolenie používať tieto služby a povolenie ste získali.

Poplatky za používanie služby vyplatení PayPal nájdete na stránke s poplatkami.

Ak osoba, ktorá má vyplatenie prijať, nemá účet PayPal, môže vyplatenie získať tak, že si u nás otvorí účet. Vyplatenia, ktoré daná osoba neprijme do tridsiatich (30) dní, sa vrátia na váš účet. Nenesieme zodpovednosť za sumy, ktoré omylom odošlete cez službu vyplatení PayPal, rovnako tak nie sme zodpovední za stornovanie vyplatení.

Služba vyplatení PayPal je určená pre zákazníkov, ktorí potrebujú uskutočňovať viaceré, hromadné či pravidelné platby. Ak chcete uskutočňovať jednorazové platby, použite služby PayPal, ktoré sú na to určené. Službu vyplatení PayPal nesmiete používať na posielanie mzdy, predaj produktov, posielanie peňazí rodine a priateľom, platby obchodníkovi za nákup ani na nákup odomykacích kódov či iné účely, u ktorých určíme, že nesú vyššiu než prijateľnú mieru rizika. Kedykoľvek môžeme na základe vlastného uváženia pridať ďalšie obmedzenia.

Výhradne zodpovedáte za to, že každý príjemca vyplatení povolil prijímanie platieb cez vybrané služby a že súhlasil s tým, že bude kontaktovaný cez e-mail alebo SMS správu podľa svojho výberu. Používaním služby vyplatení vyhlasujete a zaručujete, že e-mailové adresy alebo telefónne čísla, prostredníctvom ktorých kontaktujete svojich zákazníkov, vám poskytli samotní príjemcovia vyplatení a že služby na kontaktovanie svojich zákazníkov používate v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami. Rozumiete tomu, že vyplatenia PayPal sú určené výhradne na uskutočňovanie hromadných platieb a transakcií a že ich nesmiete používať na posielanie marketingových správ svojej firmy.

Bez obmedzenia našich ďalších práv a prostriedkov náprav vychádzajúcich z tejto zmluvy môžeme podľa vlastného uváženia kedykoľvek pozastaviť či zrušiť váš prístup k službe vyplatení, ako aj k vášmu účtu PayPal, i) ak usúdime, že službu vyplatení zneužívate, ii) ak sa s vaším používaním služby vyplatení spája vyššia než prijateľná miera rizika, prípadne iii) ak dôjde k akémukoľvek porušeniu týchto podmienok.