PayPal Mobile Applicantion License Agreement

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Licenčná zmluva pre mobilnú aplikáciu PayPal

Dátum poslednej aktualizácie: 25. februára 2013

 









Pravidlá ochrany osobných údajov Zmluva s používateľom www.paypal.com


Zmluvné strany




Odinštalovať





















Duševné vlastníctvo







Vylúčenie zodpovednosti v prípade záruk









Obmedzenie zodpovednosti








Odškodnenie







Zmluva s používateľom a pravidlá ochrany osobných údajov












Obmedzenia vývozu




Oprávnená tretia strana