PayPal Mobile Applicantion License Agreement

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Licenčná zmluva pre mobilnú aplikáciu PayPal

Dátum poslednej aktualizácie: 25. februára 2013

 

Pravidlá ochrany osobných údajov Zmluva s používateľom www.paypal.com


Zmluvné strany
Odinštalovať

Duševné vlastníctvoVylúčenie zodpovednosti v prípade záruk

Obmedzenie zodpovednosti
OdškodnenieZmluva s používateľom a pravidlá ochrany osobných údajov
Obmedzenia vývozu
Oprávnená tretia strana