O nás

Vďaka službe PayPal môže každá firma alebo jednotlivec s e-mailovou adresou bezpečne, pohodlne a cenovo výhodne posielať a prijímať platby online. Naša sieť je založená na existujúcej finančnej infraštruktúre bankových účtov a kreditných kariet a predstavuje globálne riešenie platieb v reálnom čase. Poskytujeme produkt, ktorý je ideálny pre malé podniky, online obchodníkov, jednotlivcov a ďalšie subjekty, ktoré sa v súčasnosti musia uspokojiť s tradičnými platobnými mechanizmami.

Vďaka našej rozsiahlej sieti a rastúcemu počtu používateľov sme sa dokázali stať jednou z popredných platobných sietí na online dražby. PayPal sa okrem toho čoraz viac využíva v internetových obchodoch zameraných na predaj tovaru ako elektronika a domáce potreby, ale aj pri predaji služieb ako webový dizajn a cestovanie či digitálneho obsahu. Online platby cez PayPal čoraz viac prijímajú aj offline firmy vrátane právnikov, dodávateľov a lekárov. Službu spoločnosti PayPal, ktorá používateľom umožňuje bezplatne posielať platby, možno používať na počítačoch alebo mobilných telefónoch s podporou webu.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., je riadne registrovaná luxemburská úverová inštitúcia v zmysle článku 2 zákona z 5. apríla 1993 o finančnom sektore v znení neskorších predpisov a podlieha prudenciálnemu dohľadu luxemburského dozorného úradu Commission de Surveillance du Secteur Financier so sídlom na adrese L-1150 Luxemburg.

Spoločnosť PayPal Inc. (materská spoločnosť spoločnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.) má sídlo v Kalifornii v USA.