Policy Updates

>> Prikaži vse pravne sporazume

>> Ogled preteklih posodobitev pravilnikov

Posodobitve pravilnikov

 

Obvestilo o spremembi PayPalovih pravnih sporazumov

Izdano: 29. januarja 2021

Prosimo, preberite ta dokument.

Spreminjamo pravne sporazume, ki urejajo vaš odnos s PayPalom.

Svetujemo vam, da natančno preučite spodnja obvestila, da boste seznanjeni s temi bodočimi spremembami.

Nadaljnji ukrepi niso potrebni, saj bodo te spremembe začele samodejno veljati

 

30. april 2021.

Če želite te spremembe zavrniti in zapreti račun, lahko to do 30. aprila 2021 storite brez kakršnih koli dodatnih stroškov.

Spremembe, narejene zaradi jezikovnih nepravilnosti, za popravljanje ali odpravljanje pravopisnih in slovničnih napak ali spremembe oblikovanja, v tem dokumentu niso navedene. To velja tudi, če smo popravili ali standardizirali številčenje in reference.

 

POSODOBITVE PAYPALOVE UPORABNIŠKE POGODBE

Datum uveljavitve: 30. april 2021

  • TUKAJ, če si želite ogledati posodobljeno kopijo načrtovanih sprememb.

Trenutno PayPalovo uporabniško pogodbo lahko najdete tako, da kliknete tukaj ali dostopate do nje prek noge »pravno« ali »pravni sporazumi« na večini PayPalovih strani.

O vašem računu – pozdravljeni na PayPalu!

Bolje smo pojasnili, da se naš uporabniški sporazum ne uporablja za storitve Xoom, ki jih urejajo ločeni pravni sporazumi za Xoom.

Plačevanje – PayPalovo varstvo kupca – neupravičeni artikli in transakcije v okviru PayPalovega varstva kupca

V tem razdelku smo preuredili in standardizirali naš seznam neopredmetenih artiklov in transakcij.

Prejemanje plačil – PayPalovo varstvo prodajalca – kaj je upravičeno

Dodali smo pojasnilo o že odpremljenih fizičnih artiklih ali dobavljenem neopredmetenem blagu.

Prejemanje plačil – PayPalovo varstvo prodajalca – osnovne zahteve

Dodali smo novo drugo alinejo v zvezi z nepooblaščenimi transakcijskimi zahtevki.

Prejemanje plačil – PayPalovo varstvo prodajalca – neupravičeni artikli in transakcije

Spremenili smo in globalno standardizirali seznam artiklov in transakcij, ki niso upravičeni do PayPalovega varstva prodajalca.

Drugi pravni pogoji – naše pravice – neaktivni računi

Provizija za nedejavnost zdaj velja tudi za uporabnike, registrirane v Lihtenštajnu, in v skladu s tem smo dodali znesek v švicarskih frankih (CHF).

Drugi pravni pogoji – razno – vaša uporaba (kot prodajalec) osebnih podatkov; predpisi o varstvu podatkov

Ta razdelek smo preimenovali in ga preoblikovali, da je bolj osredotočen na uporabo osebnih podatkov s strani prodajalcev.