>> Prikaži vse pravne sporazume

Obvestilo v zvezi z zakonoma FATCA in CRS

 

Prenesi PDF

Obvestilo v zvezi z zakonoma FATCA in CRS

V skladu z luksemburško zakonodajo z dne 24. julija 2015 o Zakonu ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini (angl. Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) (»zakon FATCA«) in z dne 18. decembra 2015 o skupnem standardu poročanja OECD (»zakon CRS«) – prvi je bil sprejet za izvajanje Sporazuma med Združenimi državami Amerike (»ZDA«) in luksemburško vlado o mednarodni davčni skladnosti, drugi pa je bil sprejet za izvajanje direktive EU o obvezni avtomatični izmenjavi podatkov na področju obdavčevanja (2014/107/EU) – vas kot upravljavec podatkov obveščamo, da bomo za namene zgoraj navedenih zakonov (ob predpostavki, da sta veljavna) in v skladu z njima zbirali, izmenjavali ali kako drugače obdelovali naslednje podatke: 

  • ime;
  • naslov;
  • država (ali države) davčnega rezidentstva;
  • davčna identifikacijska številka (-e), ki jo izda vaša država ali države davčnega rezidentstva in, kjer je ustrezno, davčna identifikacijska številka v ZDA (US TIN);
  • kraj in datum rojstva;
  • številka vašega računa (ali nadomestna številka računa, po kateri je mogoče ugotoviti vaša sredstva);
  • stanje na računu ali vrednost na 31. decembra katerega koli leta, v katerem je račun v veljavi.

Če ste v skladu z zakonom FATCA opredeljeni kot določena oseba v ZDA in/ali v skladu z zakonom CRS kot oseba, o kateri se poroča, in če predpostavljamo, da zakona FATCA in CRS PayPalu nalagata obveznosti (v vsakem primeru kot »imetnik računa, o katerem se poroča«), bo PayPal, ki je v skladu s tema zakonoma poročevalska finančna institucija, podatke samodejno posredoval davčnim organom v Luksemburgu. Davčni organi bodo te podatke posredovali ameriški službi za notranje prihodke, če se uporablja zakon FATCA in/ali če se uporablja zakon CRS, pristojnemu organu ali organom vaše države ali držav davčnega rezidentstva, ki so sodelujoče jurisdikcije v skladu z zakonom CRS.

Zgoraj navedeni podatki bodo posredovani luksemburškim davčnim organom za katero koli koledarsko leto, v katerem ste ali postanete imetnik računa, o katerem se poroča (najpozneje 30. junija naslednjega koledarskega leta). Te podatke bomo še naprej obdelovali, dokler to ne bo več potrebno za namene, za katere so bili obdelani.

V skladu z zakonoma FATCA in CRS ste dolžni zagotoviti dodatne informacije, ki bi jih mi lahko včasih zahtevali za izvajanje teh zakonov. Če tega ne storite pravočasno, bomo vaše podatke poročali luksemburškim davčnim organom, ki jih bodo posredovali zgoraj navedenim organom. Imate pravico do dostopa do podatkov, ki jih posredujemo luksemburškim davčnim organom, v nekaterih primerih pa tudi pravico do popravka teh podatkov. Za uveljavljanje teh pravic nadaljujte v skladu z oddelkom 11 Pravilnika o zasebnosti.

Sklicevanja na zakon FATCA in zakon CRS vključujejo sklicevanja na vsa pravila, ki temeljijo na sporazumih o skupnih standardih poročanja, ki se lahko uporabljajo v skladu z luksemburško zakonodajo ter vso zakonodajo, ki lahko spremeni ali nadomesti ta pravila, zakone in sporazume.