PayPal Acceptable Use Policy

>> Prikaži vse pravne sporazume

PayPalov pravilnik o sprejemljivi uporabi

Zadnja posodobitev: 6. maj 2021

Sami ste odgovorni za skladnost z veljavno zakonodajo v zvezi z vsemi svojimi dejanji, povezanimi z uporabo storitev PayPal, ne glede na namen uporabe. Poleg tega morate upoštevati pogoje tega Pravilnika o dopustni uporabi.

 

 

Prepovedane dejavnosti

Storitve PayPal ne smete uporabljati za dejavnosti, ki:

  1. kršijo zakonodajo, statute, odloke ali uredbe.
  2. se nanašajo na transakcije, ki vključujejo (a) mamila, steroide, nekatere nadzorovane snovi ali druge izdelke, ki predstavljajo tveganje za varnost potrošnikov, (b) pripomočke za mamila, (c) cigarete, (d) artikle, ki spodbujajo, pospešujejo, olajšujejo ali poučujejo druge, ki se ukvarjajo z nezakonito dejavnostjo, (e) ukradeno blago, vključno z digitalnimi in virtualnimi izdelki, (f) spodbujanje sovraštva, nasilja, rasne ali druge oblike nestrpnosti, ki je diskriminatorna ali finančno izkoriščanje kaznivega dejanja, (g) artikle, ki veljajo za nespodobne, (h) artikle, ki kršijo avtorske pravice, blagovne znamke, pravice do obveščenosti javnosti ali zasebnosti ali katero koli drugo lastninsko pravico v skladu z zakonodajo katere koli države, (i) določene spolno usmerjene materiale ali storitve, (j) strelivo, strelno orožje ali določene dele ali dodatke za orožje ali (k) določeno orožje ali nože, ki jih ureja veljavna zakonodaja
  3. se nanašajo na transakcije, ki (a) prikazujejo osebne podatke tretjih oseb v nasprotju z veljavno zakonodajo, (b) podpirajo piramidne ali ponzijeve sheme, matrične programe, druge sheme za hitro obogatitev ali nekatere tržne programe na več ravneh, (c) so povezane z nakupom rent ali loterijskih pogodb, odlogov, offshore bančništvom ali transakcijami za financiranje ali refinanciranje dolgov, kritih s kreditno kartico, (d) se nanašajo na prodajo določenih artiklov, preden jih ima prodajalec v posesti ali jih nadzoruje, (e) jih izvedejo obdelovalci plačil za zbiranje plačil v imenu trgovca, (f) so povezane s prodajo potovalnih čekov ali denarnih nalogov, (g) vključujejo menjave valut ali podjetja za unovčevanje čekov, (h) vključujejo določene storitve izboljšanja kreditne sposobnosti, poravnave dolgov, kreditne transakcije ali zavarovalne dejavnosti ali (i) vključujejo ponujanje ali prejemanje plačil za podkupovanje ali korupcijo.
  4. vključujejo prodajo proizvodov ali storitev, za katere so vladne agencije, da obstaja velika verjetnost, da so goljufivi.

 

Dejavnosti, ki zahtevajo odobritev

PayPal zahteva predhodno odobritev za sprejem plačil za določene storitve, kot je podrobno opisano v spodnjem grafikonu.

Storitev, ki zahteva predhodno odobritev

Kontaktni podatki

Letalske družbe in redna ali izredna čarterska letala/letala/zračni taksi prevozniki; zbiranje donacij kot dobrodelna ali neprofitna organizacija; ukvarjanje z dragulji, plemenitimi kovinami in kamni; delovanje v vlogi pošiljatelja denarja ali pri prodaji kartic z shranjeno vrednostjo; prodaja delnic, obveznic, vrednostnih papirjev, opcij, terminskih pogodb (forex) ali naložbenih deležev v katerem koli subjektu ali nepremičnini; ali nudenje storitev garancijskih listin.

 

 

 

 

Če imate vprašanja o pridobitvi predhodne odobritve ali odpiranju novega PayPalovega poslovnega računa, ki ponuja storitve, ki zahtevajo predhodno odobritev, stopite v stik z našo prodajno ekipo.

Nudenje storitev izmenjave datotek ali dostop do novičarskih skupin; ali prodaja alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov brez cigaret, elektronskih cigaret ali zdravil/pripomočkov na recept.

Dejavnosti, ki vključujejo igre na srečo, igranje in/ali katero koli drugo dejavnost z vstopnino in nagrado, vključno, vendar ne omejeno na igralniške igre, športne stave, konjske ali pasje dirke, fantazijske športe, loterijske srečke, druga podjetja, ki olajšujejo igranje na srečo, spretnostne igre (ne glede na to, ali so zakonsko opredeljene kot igre na srečo ali ne) in nagradne igre, če se upravljavec in stranke nahajajo izključno v državah, kjer so takšne dejavnosti dovoljene z zakonom.

 

Več informacij

Če želite izvedeti več o Pravilniku o sprejemljivi uporabi, se obrnite na naš center za pomoč.

 

Kršitve Pravilnika o dopustni uporabi

Svetujemo vam, da takoj prijavite vse kršitve tega PayPalovega Pravilnika o sprejemljivi uporabi. Če vas zanima, ali lahko vrsta transakcije morda krši Pravilnik o sprejemljivi uporabi ali želite vložiti prijavo, lahko to storite tukaj.