Sekretesspolicy

 

>> Visa alla juridiska avtal

 

Sekretesspolicy

Gäller från: 25 maj 2018

 

 1. Översikt
 2. Vilka personuppgifter samlar vi in?
 3. Varför sparar vi personuppgifter?
 4. Hur hanterar vi personuppgifter? 
 5. Delar vi personuppgifter? 
 6. Hur arbetar vi med andra tjänster och plattformar?
 7. Internationella överföringar 
 8. Hur använder vi cookies och spårningsteknik?
 9. Vilka sekretessinställningar är tillgängliga för dig?
 10. Vad har du för rättigheter?   
 11. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 12. Kan barn använda våra tjänster? 
 13. Vad mer behöver du veta?
 14. Kontakta oss
 15. Definitioner

Meddelande om bankbestämmelser för kunder i EES

 1. Luxemburgs bankregler
 2. Meddelande om FATCA- och CRS-lagen 

 

1. Översikt

PayPal har utvecklat denna sekretesspolicy för att förklara hur vi kan samla in, spara, behandla, dela och överföra dina personuppgifter när du besöker våra webbplatser eller använder våra tjänster.  Den här sekretesspolicyn gäller för dina personuppgifter när du besöker webbplatserna eller använder tjänsterna. Den gäller inte webbplatser eller tjänster som vi inte äger eller kontrollerar, inklusive webbplatser eller tjänster som tillhör andra PayPal-användare.

För att undanröja allt tvivel utgör Sekretesspolicyn inte ett ”ramavtal” enligt definitionen i EU-direktivet om betalningstjänster (2007/64/EG) eller någon implementering av det direktivet i EES-området.

Den här Sekretesspolicyn är avsedd att hjälpa dig att få information om våra sekretessrutiner och att hjälpa dig att förstå dina sekretessalternativ när du använder våra Webbplatser och Tjänster. Observera att tjänsterna vi erbjuder kan variera efter region. Denna Sekretesspolicy kan kompletteras med ytterligare meddelanden beroende på de webbplatser och tjänster den rör.  Kompletterande information finns i meddelandet om cookies och spårningsteknik och meddelandet om bankbestämmelser.

Vi har definierat vissa termer som används i hela Sekretesspolicyn.  Alla termer med stor bokstav finns i avsnittet Definitioner.

Kontakta oss om du har frågor om våra sekretessrutiner som inte behandlas i den här Sekretesspolicyn.

 

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du besöker våra webbplatser eller använder våra tjänster, inklusive följande:

 • Registrering och användning av information – När du registrerar dig för att använda våra tjänster genom att skapa ett Konto samlar vi in personuppgifter som behövs för att erbjuda och uppfylla de tjänster som du har bett om.  Beroende på vilka tjänster du väljer kan du behöva uppge ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din mejladress och identifierande information för att skapa ett Konto. Du kan behöva ange ytterligare Personuppgifter när du använder våra Tjänster.

 • Transaktionen och information om upplevelsen – När du använder våra Tjänster eller får åtkomst till våra Webbplatser, till exempel för att genomföra köp från handlare, ta emot pengar, behandla betalningar eller överföra pengar till vänner och familj, samlar vi in information om transaktionen samt annan information om transaktionen såsom skickat eller efterfrågat belopp, betalat belopp för produkter eller tjänster, information om handlare, inklusive information om alla betalningsalternativ som används för att slutföra transaktionen, Enhetsinformation, Tekniska användardata och Geolokaliseringsinformation.
 • Personuppgifter om deltagare När du använder våra Tjänster eller besöker våra Webbplatser samlar vi in Personuppgifter du anger om andra deltagare i transaktionen.
 • Skicka eller begära pengar:  När du skickar eller begär pengar via Tjänsterna samlar vi in Personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer och finansiell kontoinformation om den deltagare som tar emot pengarna från eller skickar pengar till dig.  Omfattningen av de Personuppgifter som krävs av en deltagare kan variera beroende på vilka Tjänster du använder för att skicka eller begära pengar.  
 • Betala eller be någon annan att betala en räkning:  Om du använder våra Tjänster för att betala en räkning åt någon annan, eller om du begär att en Användare ska betala en räkning åt dig, samlar vi in kontoinnehavarens Personuppgifter från dig, såsom namn, postadress, telefonnummer, mejladress och kontonummer för räkningen som du avser att betala eller begär att någon ska betala.
 • Lägg till värde på dina konton: Om du använder våra Tjänster för att lägga till värde på ditt Konto eller på något annat konto du har, eller om du ber en Användare att lägga till värde på något av dessa konton, kan vi samla in Personuppgifter från dig om den andra parten, eller från den andra parten om dig, för att kunna tillmötesgå din begäran.  Om du till exempel använder våra Tjänster för att ladda pengar på en mobiltelefon eller för att begära att värde ska läggas till på ditt mobilkonto, kan vi samla in Personuppgifter och annan information, inklusive mobilkontonummer, från den andra deltagaren.
 • Personuppgifter om dina vänner och kontakter – Det kan vara enklare för oss att hjälpa dig genomföra transaktioner med dina vänner och kontakter om du anger Personuppgifter som namn, mejladress och telefonnummer till dina vänner och kontakter när du använder en Tjänst eller om du ansluter din kontaktlista eller vänlista till ditt Konto. Om du väljer att koppla informationen i kontaktlistan på enheten till ditt Konto och/eller etablerar en kontoanslutning mellan en social medieplattform och ditt konto, samlar vi in och använder informationen i din kontaktlista eller vänlista för att ge dig en bättre upplevelse när du använder tjänsterna.
 • Personuppgifter som du väljer att ge oss för att få ytterligare Tjänster eller specifika onlinetjänster – Om du begär eller deltar i en tilläggsfunktion på Webbplatsen, eller begär utökade Tjänster eller andra tillval, kan vi samla in mer information från dig. Du får ett separat meddelande när uppgifterna samlas in om dessa Personuppgifter används på annat sätt än vad som anges i den här sekretesspolicyn.  
 • Personuppgifter om dig om du genomför en transaktion som gäst – Vissa begränsade Tjänster är tillgängliga utan att du behöver logga in eller skapa ett Konto. Detta kallas även Gästtransaktioner. Vi samlar in Personuppgifter, information om eventuella betalningsalternativ som används för att genomföra en Gästtransaktion, Enhetsinformation, Tekniska användardata och Geolokaliseringsinformation. Om du är Kontoinnehavare och väljer att göra en Gästtransaktion samlar vi in information om transaktionen och kopplar den till ditt Konto som en del av vårt arbete för efterlevnad och analys. Om du inte är Kontoinnehavare och väljer att göra en Gästtransaktion samlar vi in och sparar all information du anger. Vi använder och delar sådan information i enlighet med denna Sekretesspolicy. 
 • Personuppgifter om dig från tredje part – Vi får information från tredjepartskällor som handlare, dataleverantörer och kreditbyråer när lagen tillåter det.
 • Annan information som vi samlar in i samband med våra Webbplatser eller Tjänster – Vi kan samla in ytterligare information från eller om dig när du kommunicerar med oss, kontaktar våra kundtjänstteam eller svarar på en undersökning.

 

3. Varför sparar vi Personuppgifter?

Vi sparar Personuppgifter i ett identifierbart format så kort tid som möjligt för att uppfylla våra juridiska eller föreskrivna skyldigheter och för vår näringsverksamhet.  Vi kan spara Personuppgifter under längre tid än vad lagen kräver om det är i vårt affärsmässiga intresse och inte förbjudet enligt lag.  Om ditt Konto stängs kan vi vidta åtgärder för att dölja Personuppgifter och annan information, men vi förbehåller oss rätten att spara och använda data så länge det krävs för att följa gällande lagstiftning. Vi kommer att fortsätta att använda och lämna ut sådana Personuppgifter i enlighet med Sekretesspolicyn.

De cookies vi använder har definierad giltighetstid. Om du inte besöker våra webbplatser eller använder våra tjänster innan giltighetstiden gått ut, inaktiveras våra cookies och sparade data raderas.  Mer information finns i meddelandet om cookies och spårningsteknik.

 

4. Hur hanterar vi Personuppgifter?

Vi kan bearbeta dina Personuppgifter av ett antal orsaker som är berättigade enligt dataskyddslagarna i EES och Schweiz. 

 • För att driva webbplatserna och tillhandahålla tjänsterna, inklusive för att:

  • initiera en betalning, skicka eller be om betalning, lägga till värde på ett konto eller betala en räkning
  • autentisera din åtkomst till ett Konto
  • kommunicera med dig om ditt Konto, Webbplatser, Tjänster eller PayPal
  • skapa en kontoanslutning mellan ditt konto och ett tredjepartskonto eller en tredjepartsplattform
  • inhämta kreditupplysningar och andra kontroller av ekonomisk status, utvärdera ansökningar och jämföra information i korrekthets- och verifieringssyfte
 • För att sköta våra affärsmässiga behov som övervakning, analys och förbättring av våra tjänsters och webbplatsers prestanda och funktioner.  Vi analyserar till exempel våra Användares beteende och undersöker hur ni använder våra Tjänster.
 • För att hantera risker och skydda webbplatserna, tjänsterna och dig mot bedrägerier genom att verifiera din identitet och för att hjälpa till att identifiera och förhindra bedrägerier och missbruk av våra webbplatser och tjänster.  
 • För att uppfylla våra åtaganden och genomdriva villkoren i våra Webbplatser och Tjänster, inklusive för att följa alla gällande lagar och regler.
 • För våra legitima intressen, inklusive för att:
  • genomdriva villkoren för våra Webbplatser och Tjänster;
  • hantera våra dagliga verksamhetsbehov, såsom övervakning och analys
  • anonymisera Personuppgifter för att tillhandahålla samlad statistik till tredje part, inklusive till andra företag och allmänheten, om hur, när och varför Användare besöker våra Webbplatser och använder våra Tjänster. 
 • Med ditt samtycke, inklusive för att:
  • För att marknadsföra till dig genom att leverera marknadsföringsmaterial om PayPals produkter och onlinetjänster samt produkter och tjänster från fristående företag. Vi kan också Bearbeta dina Personuppgifter för att anpassa vissa Tjänster eller funktioner på Webbplatsen så att de passar vår uppfattning om dina intressen bättre.
  • För att tillhandahålla anpassade Tjänster som PayPal erbjuder på webbplatser och onlinetjänster som tillhör tredje part. Vi kan använda dina Personuppgifter och annan information som samlats in i enlighet med denna Sekretesspolicy för att anpassa visning, funktioner eller erbjudanden för dig på tredje parts webbplatser. Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att erbjuda dessa onlinetjänster och/eller arbeta med andra tredje parter, till exempel reklam- eller analysföretag, för att erbjuda dessa onlinetjänster.
  • För att ge dig platsspecifika alternativ, funktioner eller erbjudanden om du väljer att dela din Geolokaliseringsinformation via Tjänsterna. Vi använder den här informationen för att förbättra säkerheten på Webbplatserna och i Tjänsterna och för att tillhandahålla platsbaserade Tjänster som annonser, sökresultat och annat anpassat innehåll.
  • För att göra det enklare för dig att hitta och ta kontakt med andra kan vi använda de uppgifter du har delat med Tjänsten för att föreslå kontakter mellan dig och personer som du kanske känner. Vi kan till exempel koppla samman uppgifter som vi får veta om dig via din och dina kontakters användning av Tjänsterna, och information som du och andra anger för att föreslå personer du kanske känner eller vill genomföra transaktioner med via våra Tjänster. Sociala funktioner och funktioner som är avsedda att förenkla din användning av Tjänsterna varierar efter Tjänst. 
  • För att svara på dina förfrågningar, till exempel för att kontakta dig om en fråga som du har skickat till vår kundtjänst.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst och utan kostnad. I avsnittet om ”Dina sekretessinställningar” finns mer information om hur du gör det.

 

5. Delar vi Personuppgifter? 

Vi kan dela dina personuppgifter eller annan information om dig med andra på olika sätt enligt beskrivningen i den här delen av sekretesspolicyn. Vi kan dela dina personuppgifter eller annan information av följande skäl:

Med andra medlemmar i PayPal-koncernen: Vi kan dela dina personuppgifter med medlemmar i PayPal-koncernen, bland annat för att tillhandahålla de tjänster som du har begärt eller auktoriserat; för att hantera risker; för att hjälpa till att identifiera och förhindra verksamhet som kan vara olaglig eller bedräglig eller som kan bryta mot vår policy och våra avtal, och för att hjälpa oss att hantera tillgängligheten och anslutbarheten i PayPals produkter, tjänster och kommunikationer.

Med andra företag som tillhandahåller tjänster till oss: Vi delar Personuppgifter med tredjepartstjänsteleverantörer som utför tjänster och funktioner efter våra instruktioner och för vår räkning.  Dessa tredjepartstjänsteleverantörer kan till exempel tillhandahålla Tjänsterna, verifiera din identitet, hjälpa till med att bearbeta transaktioner, skicka dig reklam för våra produkter och tjänster eller ge kundsupport. 

Med andra finansinstitut som vi samarbetar med för att skapa och erbjuda en produkt eller en tjänst: Vi delar Personuppgifter med andra finansinstitut som vi samarbetar med för att skapa eller erbjuda en produkt.  Dessa finansinstitut kan endast använda den här informationen för att marknadsföra och erbjuda PayPal-relaterade produkter, om du inte har godkänt andra ändamål. 

Med motparterna i transaktioner när du använder Tjänsterna, till exempel andra Användare, handlare och deras tjänsteleverantörer: Vi kan dela information med de andra deltagarna i våra transaktioner, inklusive andra Användare som du skickar och tar emot pengar från, och handlare eller deras tjänsteleverantörer när du använder Tjänsterna för att betala för varor eller tjänster. Informationen omfattar:

 • Personuppgifter som krävs för att genomföra transaktionen;
 • Personuppgifter som hjälper andra deltagare att lösa tvister och identifiera och förhindra bedrägerier och
 • Anonyma data och prestandaanalyser som hjälper handlare att förstå användningen av våra Tjänster bättre och som hjälper våra handlare att erbjuda bättre användarupplevelser. 

Med andra tredje parter i våra affärssyften eller enligt vad som tillåts eller krävs enligt lag: Vi kan dela information om dig med andra parter i PayPals affärssyften eller enligt vad som tillåts eller krävs enligt lag, inklusive:

 • om vi måste göra det enligt lag, juridisk process eller bestämmelser;
 • till polismyndigheter eller andra myndigheter, eller till andra tredje parter enligt domstolsföreläggande eller annan juridisk process eller juridiskt krav som gäller PayPal eller PayPal-koncernen;
 • om vi efter eget gottfinnande anser att det är nödvändigt eller lämpligt att avslöja Personuppgifter för att förhindra fysisk eller ekonomisk skada i samband med en undersökning av olaglig eller misstänkt olaglig verksamhet;
 • för att skydda en persons intressen;
 • med kreditupplysningsföretag och databearbetningsföretag för kreditupplysningar och i syfte att motverka bedrägerier och följa föreskrifter;
 • för att undersöka brott mot eller genomdriva ett användaravtal eller andra juridiska villkor som gäller för någon Tjänst;
 • för att skydda vår egendom, våra Tjänster eller våra rättigheter;
 • för att underlätta ett köp eller en försäljning av en del av eller hela PayPals verksamhet;
 • i anslutning till frakt och relaterade tjänster för köp som görs med en Tjänst;
 • för att bedöma och hantera risker och förhindra bedrägerier mot oss och våra Användare i samband med våra Webbplatser eller användning av våra Tjänster, inklusive bedrägerier som sker hos eller inbegriper våra företagspartners, strategiska samarbeten eller andra personer och handlare, såsom eBay, Inc.;
 • till bankpartners enligt kraven för kortsamarbeten för att inkluderas på deras lista med avstängda handlare;
 • till kreditvärdighets- och indrivningsbyråer;
 • till företag som vi planerar att gå ihop med eller bli uppköpta av och
 • för att utföra våra funktioner för granskning, efterlevnad och företagsstyrning.

Med ditt samtycke: Vi lämnar också ut dina Personuppgifter och annan information med ditt samtycke eller efter din anvisning, inklusive om du godkänner att ditt konto ska kopplas till ett tredjepartskonto eller en tredjepartsplattform.

Dessutom kan PayPal tillhandahålla samlad statistik till tredje part, inklusive till andra företag eller allmänheten om hur, när och varför Användare besöker våra Webbplatser och använder våra Tjänster.  Dessa data identifierar dig inte personligen och avslöjar ingen information om din användning av Webbplatserna eller Tjänsterna.  Vi delar inte dina Personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt medgivande.

 

6. Hur arbetar vi med andra tjänster och plattformar? 

En stor fördel och innovation i PayPals tjänster är att du kan koppla ditt Konto till ett tredjepartskonto eller en tredjepartsplattform. Med ”kontokoppling” till en sådan tredje part avses i den här sekretesspolicyn en koppling som du godkänner eller möjliggör mellan ditt Konto och ett konto utanför PayPal, ett betalningsalternativ eller en plattform som du juridiskt kontrollerar eller äger. När du godkänner en sådan koppling utbyter PayPal och den tredje parten dina Personuppgifter och annan information direkt.  Exempel på kontokopplingar:

 • att koppla ditt Konto till ett konto i sociala medier eller för en social meddelandetjänst;
 • att koppla ditt Konto till ett datasammanställningsföretag eller finansinstitut, om du ger företaget dina inloggningsuppgifter till kontot;
 • att använda ditt Konto för att betala en handlare eller tillåta en handlare att debitera ditt konto.

Om du väljer att skapa en kontokoppling kan vi få information från den tredje parten om dig och din användning av tredjepartstjänsten.  Om du till exempel kopplar ditt Konto till ett konto i sociala medier får vi Personuppgifter från den sociala medieleverantören via kontokopplingen.  Om du kopplar ditt Konto till andra finansiella konton, direkt eller via en tredjepartstjänsteleverantör, kan vi få tillgång till ditt kontosaldo och din transaktionsinformation, såsom köp och överföringar.  Vi använder all sådan information som vi får från en tredje part via en kontokoppling i enlighet med denna Sekretesspolicy. 

Information som vi delar med en tredje part baserat på en kontokoppling används och avslöjas enligt tredje parts sekretessrutiner.  Innan du godkänner en kontokoppling måste du granska sekretessmeddelandet för den tredje part du ger en kontokoppling som ger åtkomst till dina Personuppgifter.  Personuppgifter som PayPal delar med ett tredjepartskonto eller en tredjepartsplattform, till exempel ett konto i sociala medier, kan i sin tur delas med andra parter, inklusive allmänheten, beroende på kontots eller plattformens sekretessrutiner. 

 

7. Internationella överföringar

Vår verksamhet bygger på ett nätverk av datorer, molnbaserade servrar och annan infrastruktur och informationsteknik, inklusive men utan begränsning till tredjepartstjänsteleverantörer. 

Parterna som nämns ovan kan vara etablerade i rättskipningsområden utanför ditt eget och utanför EES och Schweiz.  Dessa länder kanske inte alltid har samma nivå av sekretesskydd.  Vi har vidtagit specifika steg enligt dataskyddslagen i EES för att skydda dina Personuppgifter. I synnerhet använder vi Bindande företagsinterna regler som godkänts av behöriga tillsynsmyndigheter (tillgängliga här) för överföring av personuppgifter inom PayPal-relaterade företag.  Andra överföringar kan baseras på avtalsskydd.  Kontakta oss om du vill ha mer information om det här.

Om du genomför transaktioner med parter utanför EES och Schweiz eller kopplar vår Tjänst till plattformar som sociala medier utanför EES eller Schweiz måste vi överföra dina Personuppgifter till dessa parter för att tillhandahålla den begärda Tjänsten till dig.

 

8. Hur använder vi cookies och spårningsteknik? 

När du besöker våra webbplatser, använder våra tjänster eller besöker en tredjepartswebbplats som vi tillhandahåller onlinetjänster för, kan vi och våra företagspartners och leverantörer använda cookies och annan spårningsteknik (gemensamt ”Cookies”) för att identifiera dig som användare och för att anpassa dina onlineupplevelser, de tjänster du använder och annat onlineinnehåll och annonsering, mäta effektiviteten i kampanjer och genomföra analyser, och för att minimera risker, förhindra potentiella bedrägerier och främja tillit och säkerhet på våra webbplatser och i våra tjänster.  Vissa aspekter och funktioner i våra Tjänster och Webbplatser är bara tillgängliga tack vare Cookies, så om du väljer att inaktivera eller avvisa Cookies kan din användning av Webbplatserna och Tjänsterna begränsas eller hindras helt.

DNT (Do Not Track) är en inställning i webbläsare som du kan använda för att välja alternativ för spårning för annonsörer och andra tredje parter.  Vi svarar inte på DNT-signaler.

Mer information om hur vi använder Cookies finns i vårt meddelande om cookies och spårningsteknik.

 

9. Vilka sekretessinställningar är tillgängliga för dig?

Du har valmöjligheter när det gäller de sekretessrutiner och den kommunikation som beskrivs i den här sekretesspolicyn.  Många av dina alternativ förklaras när du registrerar dig för en Tjänst eller i samband med att du använder en Webbplats.  Du kan få instruktioner och anvisningar när du använder Tjänsterna.

 • Alternativ för de Personuppgifter vi samlar in
  • Personuppgifter.  Du kan neka att lämna Personuppgifter när det krävs av PayPal, men då kanske du inte kan använda vissa eller alla våra Tjänster. 
  • Plats och annan information på enhetsnivå.  Den enhet du använder för att ansluta till Webbplatserna och Tjänsterna kan samla in information om dig, inklusive Geolokaliseringsinformation och användardata som PayPal sedan kan samla in och använda.  Använd inställningarna i enheten för att få information om din möjlighet att samla in och använda sådan information. 
 • Alternativ som rör vår användning av dina Personuppgifter
  • Onlinespårning och intressebaserade annonser.  Vi samarbetar med partners och tredjepartstjänsteleverantörer för att visa annonser med hjälp av annonsrelaterade cookies och webbsignaler.  Du kan välja bort annonsrelaterade cookies och webbsignaler från tredje part. I så fall får du inte annonser som är riktade till dig.  Du kommer fortfarande att se våra annonser på tredjepartswebbplatser.
   • Mer information om annonsrelaterade cookies och intressebaserade annonser från tredje part, och hur du lär dig att välja bort dessa rutiner med företag som deltar i branschens självreglering, finns under Dina alternativ online.
  • Hitta och ta kontakt med andra.  Du kan hantera dina inställningar för att hitta och ta kontakt med andra i ditt konto för den Tjänst som du använder.
 • Alternativ för kontokopplingar
  • Om du har godkänt kontokoppling till ett tredjepartskonto eller en tredjepartsplattform, till exempel ett konto för sociala medier, kanske du kan hantera dina kopplingsinställningar från ditt Konto eller från tredjepartskontot eller tredjepartsplattformen.  I det sekretessmeddelande som styr tredjepartsplattformen finns mer information om de alternativ du har.
 • Alternativ för Cookies
  • Du kan ha valmöjligheter för hur dina cookies ska hanteras.  Din webbläsare eller internetenhet kanske tillåter att du tar bort, inaktiverar eller blockerar vissa cookies och annan spårningsteknik.  Mer information finns på AboutCookies.org.  Du kan välja att aktivera dessa alternativ, men om det gör det förhindrar det dig från att använda många av huvudfunktionerna på en Tjänst eller Webbplats.
  • Du kan välja hur cookies och andra spårningstekniker ska användas när du använder en Tjänst eller besöker delar av en Webbplats.  Du kan till exempel bli tillfrågad om du vill att en Tjänst eller Webbplats ska ”komma ihåg” vissa saker om dig. Vi använder cookies och annan spårningsteknik i den utsträckning som du godkänner.
  • Mer information om hur vi använder cookies och spårningsteknik finns på sidan med vårt meddelande om cookies och spårningsteknik.
 • Alternativ för din registrering och kontoinformation
  • Om du har ett Konto kan du i allmänhet granska och ändra Personuppgifter genom att logga in och uppdatera informationen direkt eller genom att kontakta oss. Kontakta oss om du inte har ett Konto eller om du har frågor om din Kontoinformation eller andra Personuppgifter.
 • Alternativ för kommunikation
 • Meddelanden, varningar och uppdateringar från oss:  
  • Marknadsföring: Vi kan skicka dig marknadsföringsinnehåll om våra Webbplatser, Tjänster, produkter, produkter vi erbjuder i samarbete med finansinstitut, samt produkter och tjänster från utomstående tredje parter och medlemmar i PayPal-koncernen via olika kommunikationskanaler, till exempel mejl, text, popup-fönster, push-aviseringar och meddelandeprogram.  Du kan välja bort dessa marknadsföringsmeddelanden vi skickar genom att följa instruktionerna i meddelandena du får. Om du har ett Konto hos oss kan du också justera dina inställningar för kommunikation i kontoinställningarna. Du kan hantera inställningarna för meddelanden som skickas via push-aviseringar i din enhet.
  • Information och annat: Vi skickar kommunikation till dig som vi måste eller behöver skicka till de som använder våra tjänster, meddelanden med viktig information och annan kommunikation som du begär av oss.  Du kan inte välja bort att få sådana meddelanden.  Du kan dock justera på vilket sätt och i vilket format du får dessa meddelanden.

 

10. Vilka rättigheter har du?

Du har vissa rättigheter som gäller dina Personuppgifter enligt begränsningarna i dataskyddslagen i EES.  I synnerhet har du rätt till åtkomst, rättelse, begränsning, invändning, radering och överförbarhet.   Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter.  Om du vill göra en åtkomstbegäran för alla personuppgifter PayPal har om dig måste du bekräfta din identitet med fotolegitimation.

Om du har ett Konto med någon av våra Tjänster kan du i allmänhet granska och ändra Personuppgifter i Kontot genom att logga in och uppdatera informationen direkt.  Vi kan använda automatiserat beslutsfattande för beslut om kredit med ditt medgivande, eller om det behövs för att du ska kunna ingå ett kontrakt eller auktoriseras enligt EU-lagstiftning eller lagstiftningen i ett medlemsland.

Kontakta oss om du behöver mer information om automatiserat beslutsfattande.

 

11. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder som är avsedda att ge dina Personuppgifter skäligt skydd mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, yppande och ändring.  Säkerhetsåtgärderna omfattar brandväggar, datakryptering, fysiska åtkomstkontroller för våra datacenter och behörighetskontroller för åtkomst till information.  Vi är måna om att skydda våra system och Tjänster, men det är ditt ansvar att skydda och hemlighålla dina lösenord och registreringsinformation för ditt Konto och din profil, och att verifiera att de Personuppgifter vi har om dig är riktiga och aktuella.  Vi ansvarar inte för att skydda Personuppgifter som vi delar med en tredje part via en kontokoppling som du har godkänt. 

 

12. Kan barn använda våra tjänster?

Webbplatserna och Tjänsterna är inte riktade till barn under myndighetsåldern.  Vi samlar inte medvetet in information, inklusive Personuppgifter, från barn eller andra personer som inte har laglig rätt att använda våra Webbplatser och Tjänster.  Om vi får veta att vi har fått in Personuppgifter från ett barn under myndighetsåldern raderar vi dem omedelbart, om inte lagen kräver att vi sparar dem. Kontakta oss om du tror att vi har samlat in information om ett barn under myndighetsåldern av misstag.

 

13. Vad mer behöver du veta?

Ändringar av Sekretesspolicyn. 

Vi kan ändra den här sekretesspolicyn då och då för att återspegla förändringar i vår verksamhet, på våra Webbplatser eller Tjänster eller gällande lag.  Den reviderade Sekretesspolicyn träder i kraft på det publicerade startdatumet. 

Om den reviderade versionen innehåller en väsentlig förändring meddelar vi om det 30 dagar i förväg genom ett meddelande på sidan för uppdaterad policy på vår webbplats.   Vi kan också meddela Användare om ändringen via e-post eller på annat sätt. 

 

14. Kontakta oss

Du kan kontakta oss om du har allmänna frågor eller funderingar om den här sekretesspolicyn och kompletterande meddelanden eller om hur vi hanterar dina Personuppgifter. 

Vi vill vara säkra på att dina frågor kommer rätt:

 • Klicka här om du vill kontakta oss om ditt PayPal-konto

 • Klicka här om du vill kontakta oss om ditt Xoom-konto

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter har du rätt att göra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet för dataskydd i ditt land.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

 

15. Definitioner

 • Konto avser ett PayPal- eller Xoom-medlemskonto.

 • Enhetsinformation avser data som kan samlas in automatiskt från en enhet som används för att ansluta till webbplatsen eller wjänsterna. Sådana uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, din enhetstyp, enhetens nätverksanslutningar, enhetens namn, enhetens IP-adress, information om enhetens webbläsare och vilken internetanslutning du använder för att ansluta till Webbplatsen eller Tjänsterna, Geolokaliseringsinformation, information om appar som hämtats till enheten och biometriska data (t.ex. Touch ID/fingeravtryck för att verifiera din identitet).

 • Geolokaliseringsinformation avser information som med skälig noggrannhet identifierar din plats, till exempel via longitud- och latitudkoordinater som erhållits via GPS, Wi-Fi eller triangulering via mobilnät. 

 • Gästtransaktion avser en persons användning av tjänsterna utan att vara inloggad och/eller utan att skapa ett konto.

 • PayPal avser PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. och dess dotterbolag och filialer. I den här sekretesspolicyn kallas PayPal ibland ”vi”, ”oss” eller ”vår” beroende på sammanhanget.

 • Personuppgifter avser information som kan kopplas till en identifierad eller direkt eller indirekt identifierbar fysisk person. ”Personuppgifter” kan omfatta, men är inte begränsat till, namn, postadress (inklusive fakturerings- och leveransadresser), telefonnummer, mejladress, betalkortsnummer, annan finansiell kontoinformation, kontonummer, födelsedatum och statligt utfärdade uppgifter (t.ex. körkortsnummer, nationellt ID-nummer, passnummer). 

 • Process avser en metod vi använder för att hantera en eller flera användares personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte, till exempel insamling, registrering, ordning, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning och konsultering, yppande via överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, samordning eller sammanställande, begränsning, radering eller förstörelse av personuppgifter.

 • Tjänster avser produkter, tjänster, innehåll, funktioner eller teknik, samt alla relaterade webbplatser, program och tjänster som erbjuds dig av PayPal via ett konto eller en gästtransaktion.

 • Webbplatser avser webbplatser, mobilappar, officiella sociala medier eller annan onlineegendom som PayPal använder för att erbjuda tjänsterna och där sekretesspolicyn finns eller länkas till.

 • Tekniska användardata avser information vi samlar in från din mobiltelefon, dator eller någon annan enhet som du använder för att få åtkomst till webbplatserna eller tjänsterna.  Vi använder Tekniska användardata för att analysera hur du använder Webbplatserna och Tjänsterna, till exempel vad du har sökt efter och visat på Webbplatserna och hur du använder våra Tjänster, inklusive din IP-adress, statistik om hur sidor läses in eller visas, vilka webbplatser du har besökt innan du kommit till våra Webbplatser och annan användnings- och webbläsningsinformation som samlas in via Cookies.

 • Användare avser en person som använder tjänsterna eller webbplatserna och har etablerat en relation till PayPal (till exempel genom att skapa ett konto och godkänna PayPals eller Xooms användaravtal) eller på annat sätt använder tjänsterna som köpare, säljare eller någon annan typ av deltagare i en transaktion, inklusive en gästtransaktion.

 

Meddelande om bankregleringar för kunder i EES

1. Luxemburgs bankregler

I allmänhet kräver Luxemburgs lagar, som PayPals hantering av användardata lyder under (dataskydd och banksekretess), en högre grad av insyn än de flesta andra EU-lagar. Det är av denna anledning som PayPal, till skillnad från de flesta leverantörer av internetbaserade tjänster eller finansiella tjänster i EU, listar alla tredjepartsleverantörer och -affärspartner som användardata kan utlämnas till, tillsammans med syftet med utlämnandet och den typ av information som lämnas ut, i sin sekretesspolicy. En länk till dessa tredje parter finns här. Genom att godkänna sekretesspolicyn och ha ett konto hos PayPal samtycker du uttryckligen till att data överförs till dessa tredje parter i de syften som anges.

PayPal kan uppdatera listan över tredje parter en gång i kvartalet (1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober). PayPal börjar inte överföra data till de nya enheterna eller för de nya ändamålen eller datatyperna som anges i varje uppdatering förrän 30 dagar efter det datum då listan offentliggörs via denna sekretesspolicy. Du bör läsa igenom listan en gång i kvartalet på PayPals webbplats på de datum som anges ovan. Om du inte protesterar mot den nya dataredovisningen inom 30 dagar efter publiceringen av den uppdaterade listan över tredje parter anses du ha godkänt ändringarna i listan och denna sekretesspolicy. Om du inte godkänner ändringarna får du avsluta ditt konto och sluta använda våra tjänster.

2. Meddelande om FATCA- och CRS-lagen

För att tillhandahålla PayPal-tjänsterna kan vissa av de uppgifter som vi inhämtar (enligt beskrivning i den här Sekretesspolicyn) behöva överföras till andra enheter inom PayPal-koncernen eller andra enheter, inklusive de som anges i det här avsnittet i egenskap av betalningsleverantörer, betalningsprocessorer eller kontoinnehavare (eller liknande kapacitet). Du bekräftar att dessa enheter enligt deras lokala lagstiftning kan bli föremål för lagar, bestämmelser, förfrågningar, utredningar eller beställningar som kan kräva utlämnande av uppgifter till relevanta myndigheter i det aktuella landet. I och med att du använder PayPal-tjänsterna ger du ditt medgivande till att vi förmedlar sådana uppgifter för att tillhandahålla PayPal-tjänsterna.

Specifikt samtycker du till och anvisar PayPal att göra något eller allt av följande med din information:

 1. Lämna ut nödvändiga uppgifter till: polisen och andra brottsbekämpande myndigheter; säkerhetsstyrkor; behöriga statliga, mellanstatliga eller överstatliga organ; behöriga organ, avdelningar, tillsynsmyndigheter, självregleringsmyndigheter eller organisationer (bland annat de myndigheter som beskrivs i avsnittet ”Myndigheter” i listan över tredjepartsleverantörer här) och andra tredje parter, inklusive PayPals koncernföretag (i) som vi är rättsligt tvingade och tillåtna att efterleva, inklusive, utan begränsningar Luxemburgs lagar från 24 juli 2015 gällande den amerikanska FATCA-lagen (Foreign Account Tax Compliance Act) och från 18 december 2015 gällande OECD:s gemensamma rapporteringsstandard (”CRS-lagen”). (ii) som vi har anledning att tro är lämpliga för oss att samarbeta med vid utredningar av bedrägerier eller annan olaglig verksamhet eller potentiellt olaglig verksamhet, eller (iii) för att utreda brott mot vårt användaravtal (bland annat ditt betalningsalternativ eller kredit- eller betalkortsutfärdaren).

  Om du omfattas av FATCA- eller CRS-lagen är vi skyldiga att meddela dig gällande information om dig som vi kan överföra till myndigheter. Läs mer om PayPals skyldigheter enligt FATCA- och CRS-lagarna och hur de kan påverka dig, och ta del av den information som vi kan lämna ut till följd av dem.

  Vi och andra organisationer, inklusive parter som accepterar PayPal, kan också dela, komma åt och använda (inklusive från andra länder) nödvändig information (inklusive, utan begränsningar, den information som registrerats av bedrägeribekämpande myndigheter) för att hjälpa oss och dem att bedöma och hantera risker (inklusive, utan begränsningar, för att förebygga bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism). Kontakta oss om du vill få mer information om relevanta organisationer som arbetar för att förhindra bedrägeri. Om du vill ha mer information om dessa organisationer, bedrägeribekämpande myndigheter och andra tredje parter klickar du här.

 2. Utlämna kontoinformation till ägare av immateriella rättigheter om de, enligt tillämplig lagstiftning i ett EU-land, har ett krav mot PayPal för utomrättsligt avslöjande av information på grund av ett brott mot deras immateriella rättigheter för vilka PayPal-tjänster har använts (t.ex. utan begränsningar avsnitt 19, punkt 2, underavsnitt 3 i tyska varumärkeslagen eller avsnitt 101, punkt 2, underavsnitt 3 i tyska upphovsrättslagen).

 3. Lämna ut nödvändig information som svar på kraven från betalkortsföretag eller i civila eller straffrättsliga processer.

 4. Om du som handlare använder en tredje part för åtkomst till eller integration med PayPal kan vi komma att lämna ut nödvändig information till en sådan partner för att underlätta och upprätthålla ett sådant avtal (inklusive, utan begränsningar, status på din PayPal-integration, oavsett om du har ett aktivt PayPal-konto och om du redan arbetar med en annan PayPal-integrationspartner).

 5. Lämna ut nödvändig information till betalningsprocessorer, revisorer, kundtjänstleverantörer, kreditupplysnings- och bedrägeriorganisationer, leverantörer av finansiella produkter, kommersiella partner, marknadsförings- och PR-byråer, leverantörer av drifttjänster, gruppföretag, organisationer, marknadsplatser och andra tredje parter som listas här. Syftet med att lämna ut uppgifter är att kunna tillhandahålla PayPal-tjänsterna till dig. Vi anger även i listan över tredje parter, under varje "kategori", icke uteslutande exempel på de faktiska tredje parter (som kan inbegripa deras tillträdare och efterföljare) som vi för närvarande lämnar ut din kontoinformation till, eller som vi kanske kommer att lämna ut din kontoinformation till, anledningen till att vi gör det samt den faktiska information som lämnas ut (dessa tredje parter är genom lag eller avtal hindrade från att använda uppgifterna för andra ändamål än de som ligger till grund för att uppgifterna lämnades ut, om inte annat uttryckligen anges).

 6. Lämna ut uppgifter till ditt ombud eller juridiska representant (t.ex. en fullmaktsinnehavare eller förmyndare).

 7. Lämna ut sammanlagda statistiska uppgifter till våra affärspartner eller i PR-syfte. Vi kan till exempel uppge att en viss procentandel av våra användare bor i Manchester. Denna sammanlagda information är dock inte knuten till personuppgifter.

 8. Dela nödvändig kontoinformation med icke anslutna tredje parter (listas här för att användas i följande syfte):

  1. Förebyggande av bedrägeri och riskhantering: för att förebygga bedrägeri eller bedöma och hantera risker. Om du till exempel använder PayPal-tjänsterna för att köpa eller sälja varor via eBay Inc eller dess dotterbolag (”eBay”) kan vi komma att dela kontoinformation med eBay i syfte att skydda dina konton från bedräglig aktivitet, meddela dig om vi upptäcker sådan bedräglig aktivitet i dina konton eller bedöma kreditrisk.

   Som en del av vårt arbete för att förebygga bedrägeri och hantera risker kan vi också komma att dela nödvändig kontoinformation med eBay om PayPal har lagt in en reservation eller annan begränsning för ditt konto baserat på tvister, krav, återbetalningar eller andra scenarion som rör försäljning eller köp av varor. Som en del av vårt arbete för att förebygga bedrägeri och hantera risker kan vi också komma att dela nödvändig kontoinformation med eBay för att de ska kunna utvärdera köpare och säljare genom sina program.

  2. Kundtjänst: i syfte att hjälpa kunder, till exempel att utföra service för dina konton eller lösa tvister (t.ex. om fakturering eller transaktioner).

  3. Frakt: i anslutning till frakt och relaterade tjänster för köp som gjorts med PayPal.

  4. Efterlevnad av lagen: i syfte att hjälpa dem att följa krav i fråga om verifiering mot penningtvätt och terrorismfinansiering.

  5. Tjänstleverantörer: i syfte att låta tjänstleverantörer enligt avtal med oss bidra till vår verksamhet, till exempel för att förebygga bedrägeri, för att driva in pengar och tillhandahålla marknadsföring, kundtjänst och tekniska tjänster. Våra avtal stipulerar att dessa tjänstleverantörer endast får använda din information i anslutning till de tjänster de utför åt oss och inte för eget bruk.