Avtal för handlares presentkort

>> Visa alla juridiska avtal

Avtal för handlares presentkort

Senaste uppdatering: 20 januari 2006

 

Beskrivning: Presentkort är en produkt som handlaren kan sälja via sin webbplats eller i sin butik. Köpare kan köpa ett presentkort för en utvald mottagare som sedan löser in presentkortet vid inköp från handlaren. Köparen måste definiera mottagaren vid inköpstillfället för presentkort som levereras via e-post. När presentkort som levereras via e-post har köpts kan de inte överföras till en annan mottagare.

Observera att den här policyn inte gäller för eBays presentkort som säljs av eBay.

Allmänna restriktioner för handlare som säljer presentkort:

  1. Begränsad åtkomst för handlare till presentkortssaldon. Intäkter från försäljning av presentkort lagras på handlarens reservsaldo. När ett presentkort löses in flyttas pengarna från handlarens reservsaldo till handlarens tillgängliga saldo. Om ett presentkort inte blir inlöst inom den inledande 18-månadersperioden släpps presentkortets återstående saldo från reservsaldot.

  2. Behandling av presentkort efter den inledande 18-månadersperioden. Om det kvarstår ett saldo på ett presentkort i 18 månader frigörs det kvarstående saldobeloppet från reservsaldot och överförs till handlarens tillgängliga saldo. Eftersom presentkort inte har något utgångsdatum kan mottagaren emellertid fortfarande lösa in sådana presentkort. Vid de här typerna av inlösen fungerar presentkortsvärdet som en rabatt på mottagarens totala inköpsbelopp, men säljaren får inte det återstående saldot från presentkortet. Om t.ex. en mottagare använder ett presentkort på 10,00 USD som är äldre än 18 månader för ett inköp på 15,00 USD, får handlaren endast 5,00 USD (minus avgifter), eftersom handlaren redan har fått 10,00 USD i intäkter, minus PayPal-avgifter, från mottagarens presentkort när presentkortet blev 18 månader gammalt.

  3. Avgifter. PayPal debiterar inte några avgifter när ett presentkort köps, men handlaren debiteras standardavgifter för transaktionsbehandling vid inlösen. Om ett presentkort inte blir inlöst inom den inledande 18-månadersperioden släpps presentkortets återstående saldo från reservsaldot. Standardavgifter för transaktionsbehandling debiteras handlaren om och när pengarna flyttas från reservsaldot till säljarens tillgängliga saldo.

  4. Konto krävs. Mottagaren måste skapa ett PayPal-konto för att kunna lösa in presentkort.

Kundservice: Handlare som säljer presentkort förväntas stödja både köpare och mottagare av presentkort. PayPal ger handlaren möjlighet att återbetala och annullera presentkort inom de första 60 dagarna från köpet.

Godkännande av policy: Genom att sälja eller tillhandahålla presentkort samtycker handlaren till villkoren i den här policyn.