FAQ om återbetalningar

Vad är en återbetalning?

En återbetalning är när en köpare ber sin kreditkortsutfärdare (Visa, MasterCard osv.) att avbryta en transaktion som redan har godkänts. Det här alternativet är bara tillgängligt för användare som gör en betalning som utgår från köparens kredit- eller betalkort.

Det finns tre huvudskäl till att en köpare gör det här:

 1. Varan kom inte fram.
 2. Varan skiljde sig markant från beskrivningen.
 3. Kreditkortet användes utan köparens medgivande för att köpa en vara utan tillåtelse.

Obs! Återbetalningar inleds och hanteras av köparens kreditkortsutfärdare – inte av PayPal – och de följer därför det företagets regler och tidsramar. Däremot kan PayPal ofta hjälpa till att lösa problem med återbetalningar av den här typen.

Vad är en obehörig transaktion?

En obehörig transaktion är när en person som inte är innehavaren av kontokortet genomför en betalning med kortet utan kortinnehavarens vetskap. Ett exempel kan vara när ett kort blir stulet.

Vad är skillnaden mellan en återbetalning och en PayPal-tvist?

Skillnaden är att det är kontokortsleverantören och inte PayPal som beslutar i fallet om en återbetalning.

En PayPal-tvist är det första steget i en köpares klagomålsprocess hos PayPal. Under tvisten kan köpare och säljare kommunicera med varandra i PayPals Problemhanteringscenter för att försöka hitta en lösning som är acceptabel för båda parter.

En återbetalning är när en köpare ber sin kontokortsleverantör att återföra en betalning som redan har gjorts. Köparen meddelar att en obehörig betalning har gjorts och ber banken att dra tillbaka betalningen. Köparens bank drar tillbaka pengarna från säljaren. Vi kan hjälpa dig att bestrida återbetalningen hos kontokortsleverantören.

Vad är skillnaden mellan en återbetalning och ett PayPal-krav?

Det är kontokortsleverantören och inte PayPal som beslutar om vem som får rätt i fallet med återbetalningen.

Ett PayPal-krav är det andra steget i en köpares klagomålsprocess hos PayPal. Om en köpare och säljare inte kan lösa sin tvist själva så kan tvisten trappas upp till ett krav. PayPal kommer då att fatta ett slutgiltigt beslut.

En återbetalning är när en köpare ber sin kontokortsleverantör att återföra en betalning som redan har gjorts. Köparens bank drar tillbaka pengarna från säljaren. Vi kan hjälpa dig att bestrida återbetalningen hos kontokortsleverantören.

Hur lång tid efter en transaktion kan köparen begära en återbetalning?

Tidsperioden för att begära en återbetalning beror på kontokortsleverantören. Generellt så kan köpare begära en återbetalning upp till 120 dagar efter transaktionsdatumet. När återbetalning begärs så kommer beloppet för transaktionen det gäller att blockeras på ditt PayPal-konto.

Hur meddelar PayPal mig om att någon begärt en återbetalning från mig?

 1. Köparens kontokortsföretag meddelar PayPal att en återbetalning har begärts för en transaktion på ditt PayPal-konto.
 2. Vi kontaktar dig (säljaren) omedelbart via e-post.

Du kan sedan logga in på ditt PayPal-konto och gå till Problemhanteringscentret för att kontrollera fallets status och lämna över eventuell information som kan bidra till lösningen av problemet. PayPal kan också hjälpa dig att bestrida kravet hos köparens kontokortsleverantör.

Vad händer med mina pengar när ett krav på återbetalning görs gentemot mig?

Pengarna i fråga reserveras tills ärendet fått en lösning. Det betyder att du inte kan flytta eller spendera dem innan ärendet har lösts.

Om ärendet avgörs till din fördel kommer du få full tillgång till dina pengar.

Om ärendet inte avgörs till din fördel så kommer pengarna att dras från ditt konto och betalas tillbaka till köparen.

Obs! Det kan ta köparens kontokortsleverantör upp till 75 dagar att lösa ett krav på en återbetalning och fatta ett slutgiltigt beslut.

Kan det påverka min eBay-feedback att jag fått ett krav på återbetalning?

Inte direkt eftersom återbetalningssystemet ligger hos den utomstående kontokortsleverantören och är helt fristående från eBay-feedback.

Vilken information behöver jag ge till PayPal för att få hjälp med att bestrida en återbetalning?

 • Leveransbevis, som exempelvis poststämpel eller spårningsnummer från speditören.
 • Kopior av den ursprungliga beskrivningen av den erbjudna varan eller auktionen, inklusive bilder.
 • Bevis på att köparen redan fått tillbaka sina pengar.
 • Bevis på att köparen har fått en ersättningsprodukt.
 • All eventuell kommunikation eller feedback från köparen.
 • Alla eventuella överenskommelser som skrivits under eller accepterats av köparen vid tiden för köpet.

Bestrider PayPal alla återbetalningar hos köparens kontokortsföretag?

PayPal vill alltid hjälpa dig att bekämpa obefogade återbetalningar men vi förbehåller oss också rätten att inte bestrida alla återbetalningar – särskilt när utsikterna för att det ska lyckas inte är så stora.