Nöjda kunder gör livet enklare.

Vi vill gärna göra livet enklare för dig. Därför ger vi här några tips på hur du kan göra affärer på ett smidigt sätt och få fler nöjda kunder.

Bästa praxis när du säljer på nätet.

Om du följer våra tips kan det hjälpa dig att minimera de problem som annars kan uppstå när man säljer på nätet, så att du får fler nöjda kunder.

Leverera varan direkt och ge kunderna korrekt spårningsinformation via PayPal så att de vet när de kan förvänta sig att få leveransen. Leverera till den adress som PayPal angett.

 • Skriv tydliga varubeskrivningar, tidsramar för leverans, villkor och priser så att kunden får rätt förväntningar.
 • Samarbeta med dina köpare för att förhindra onödiga problem och krav.
 • Undvik långa återbetalningstider, det kan leda till klagomål från missnöjda kunder.
 • Följ våra riktlinjer för säkerhet och gå igenom beställningarna för att undersöka om de kan vara falska.
 • Se till att ditt namn på kontoutdrag för betalkort är rätt angivet, så att kunderna känner igen ditt företagsnamn på kontoutdraget.
 • Se till att dina kontaktuppgifter och din returpolicy är uppdaterade och placera dem väl synliga för kunderna.

Det är bra om du kan undvika att godkänna betalningen innan du kan skicka varorna eller utföra tjänsterna.

Hantera problem.

Även om du följer alla våra förslag kan det bli problem. Här är en översikt över de vanligaste problemen och hur du kan hantera dem.

Problem

Så här får du veta att det är problem

Problem

Kunden har betalat för en vara men har inte fått den.

Kunden har fått varan men den skiljer sig markant från beskrivningen.

Kunden har betalat för en vara men har inte fått den.

Kunden har fått varan men den skiljer sig markant från beskrivningen.

Så här får du veta att det är problem

Tvist:

Kunden kan inleda en tvist i vårt Problemhanteringscenter och då meddelas du automatiskt. Det ger dig möjlighet att lösa problemet i dialog med kunden. Nöjda kunder brukar komma tillbaka. Se till att din återbetalningspolicy och dina regler och villkor alltid är uppdaterade.

Krav:

Om tvisten inte har lösts kan båda parter trappa upp den till ett krav. Sen blir vi direkt involverade och kommer att fatta beslut baserat på den information vi fått in från köpare och säljare.

Chargeback:

En chargeback är när kunden kontaktar kortutfärdaren och begär en återbetalning istället för att inleda en tvist hos oss. En chargeback är inget vi kan påverka, men vi hjälper dig gärna genom processen.

Problem

Ett köp gjordes från kontot utan kundens tillåtelse. Kunden eller kundens bank kräver en återbetalning från PayPal.

Ett köp gjordes från kontot utan kundens tillåtelse. Kunden eller kundens bank kräver en återbetalning från PayPal.

Så här får du veta att det är problem

Bankåterkallande på grund av obehörigt köp:

Köparens bank uppger för PayPal att ett köp har gjorts utan köparens godkännande.

Krav på grund av obehörigt köp:

Till skillnad från andra problem finns ingen tvistprocess. Köparen kan inleda ett krav hos oss. Vi kommer att utvärdera den information som lämnats och fastställa om kundens krav är giltigt. Det brukar ta ca 30 dagar.

Chargeback på grund av obehörigt köp:

Köparen kontaktar kortutfärdaren och begär en återbetalning istället för att inleda en tvist på PayPal-kontot. Det är betalkortsutfärdaren som avgör utfallet, men vi hjälper dig genom processen. Om fallet är kvalificerat kan vi dessutom ersätta dig för förlusten. Det kan ta 75 dagar eller mer att lösa en chargebackprocess.

Gör så här

Gör så här

1

Logga in på ditt PayPal-konto.

2

Gå till Problemhanteringscenter.

3

Klicka på ”Lös” under ”Åtgärd” bredvid fallet.

4

Välj hur du vill svara och klicka på ”Fortsätt”.

Kontobegränsning och tillgängliga pengar.

Även om du följer alla våra förslag här kan du riskera begränsningar p.g.a. lagstiftning eller för att du säljer i en kategori som innebär hög risk.

Problem

Orsak

Problem

Jag kan inte göra saker som att överföra till bankkonto eller ta emot pengar.

Jag kan inte göra saker som att överföra till bankkonto eller ta emot pengar.

Orsak

Begränsningar kan göras på grund av krav från myndigheter eller otillfredsställande resultat från säljaren (till exempel många chargebacks och klagomål från köpare). Logga in på ditt PayPal-konto och följ anvisningarna där.

Problem

Jag kan inte överföra ett visst belopp till mitt bankkonto.

Jag kan inte överföra ett visst belopp till mitt bankkonto.

Orsak

Ibland kan inte de pengar du tagit emot överföras till ett bankkonto direkt. Det är vanlig branschstandard som vi använder för att vår tjänst ska fortsätta att vara säker för både köpare och säljare. Pengarna visas i ditt utestående saldo istället för i ditt tillgängliga saldo.

Reservationer kan göras om pengar inte är tillgängliga under en viss tid (21 dagar eller mindre) på grund av

 1. att du är ny säljare
 2. otillfredsställande resultat som säljare
 3. högriskprodukter som biljetter, presentkort, hemelektronik m.m.

Problem

Ett visst belopp reserveras i det utestående saldot i mitt PayPal-konto. Antingen en viss procent av varje transaktion eller ett fast belopp på mitt konto.

Ett visst belopp reserveras i det utestående saldot i mitt PayPal-konto. Antingen en viss procent av varje transaktion eller ett fast belopp på mitt konto.

Orsak

En kontoreserv är en summa som reserverats på ditt PayPal-konto för att säkerställa att du kan uppfylla betalningsskyldigheter som uppstår till följd av en chargeback, ett krav eller bankåterkallande där inga andra pengar är tillgängliga.

Reserver är vanligt förekommande i branschen. När vi fattar beslut om reserver kan vi ta hänsyn till:

 • hur länge du har varit verksam
 • om du verkar i en bransch med hög risk för chargebacks, återbetalningar eller bedrägerier
 • om ditt konto har haft flera kundtvister, krav, chargebacks, bankåterkallanden eller återbetalningar
 • företagets eller din personliga kredithistorik
 • dina leveranstider
 • om det har skett betydande förändringar i ditt företag, till exempel kraftigt ökad daglig eller månatlig försäljning, kraftigt höjda priser till kund eller ökat antal tvister, krav, chargebacks eller återbetalningar.

Det går inte alltid att förhindra reserver men du kan minska dina riskfaktorer och samtidigt ge dina kunder bättre service om du följer våra råd här.

Vi vill gärna hjälpa företag i alla storlekar och den här artikeln är ett av många sätt. Innehållet och åsikterna i den här artikeln utgör inte nödvändigtvis ett ställningstagande från PayPal.