Vilka filter får jag med bedrägeriskydd?

Den här informationen gäller för företagskonton.

Bedrägeriskydd tillhandahåller följande filter:
 

 • Transaktionens riskvärde
  • Baserat på PayPals riskmodell för maskininlärning upptäcker det här filtret riskfyllda transaktioner som härrör från historiska bedrägeritrender för alla transaktioner som behandlas av PayPal.
 • Gatuadress eller postnummer stämmer inte överens
  • Postnumret (5 eller 9 siffror) eller gatuadressen stämde inte överens vid AVS-kontrollen. Om du vill använda det här filtret aktiverar du det bara utan att ändra de förinställda värdena/koderna.
 • Gatuadress eller postnummer har inte verifierats
  • Det gick inte att verifiera gatuadressen eller postnumret vid AVS-kontrollen. Om du vill använda det här filtret aktiverar du det bara utan att ändra de förinställda värdena/koderna.
 • Gatuadress eller postnummer har inte angetts
  • Postnummer eller gatuadress har inte angetts. Om du vill använda det här filtret aktiverar du det bara utan att ändra de förinställda värdena/koderna.
 • Postnumret stämmer inte överens
  • Adressen stämmer överens men postnumret stämmer inte överens vid AVS-kontrollen. Om du vill använda det här filtret aktiverar du det bara utan att ändra de förinställda värdena/koderna.
 • Utfärdande bank stöder inte AVS
  • AVS stöds inte av utfärdaren. Om du vill använda det här filtret aktiverar du det bara utan att ändra de förinställda värdena/koderna.
 • AVS systemfel
  • Transaktionen kan inte godtas för adressverifiering, eller redigeringsfel hittades i meddelandet som förhindrar att AVS utförs. Om du vill använda det här filtret aktiverar du det bara utan att ändra de förinställda värdena/koderna.
 • CVV eller CSV stämmer inte överens
  • CVV som tillhandahållits stämmer inte överens med informationen hos kortinnehavarens bank. Om du vill använda det här filtret aktiverar du det bara utan att ändra de förinställda värdena/koderna.
Nedanstående filter avvisar transaktioner med värden högre än värdet som angetts för det här filtret. Standardvärdet är endast vägledande, använd testfunktionen för att bedöma effekten:
 
 • Antal transaktioner inom PayPal från köparens telefonnummer under den senaste dagen
 • Antal avvisningar från utfärdare inom PayPal för köparens telefonnummer under de senaste sju dagarna
 • Antal bedrägliga chargebacks inom PayPal från köparens telefonnummer under de senaste 90 dagarna
 • Antal transaktioner inom PayPal från köparens e-post-ID under den senaste dagen
 • Antal avvisningar från utfärdare inom PayPal för köparens e-post-ID under de senaste sju dagarna
 • Antal bedrägliga chargebacks inom PayPal från köparens e-post-ID under de senaste 90 dagarna
 • Antal transaktioner inom PayPal från köparens e-postdomän under den senaste dagen
 • Antal avvisningar från utfärdare inom PayPal för köparens e-postdomän under de senaste sju dagarna
 • Antal bedrägliga chargebacks inom PayPal från köparens e-postdomän under de senaste 90 dagarna
 • Antal transaktioner inom PayPal från köparens IP under den senaste dagen
 • Antal avvisningar från utfärdare inom PayPal för köparens IP under de senaste sju dagarna
 • Antal bedrägliga chargebacks inom PayPal från köparens IP under de senaste 90 dagarna
 • Antal transaktioner inom PayPal från köparens kort under den senaste dagen
 • Antal avvisningar från utfärdare inom PayPal för köparens kort under de senaste sju dagarna
 • Antal bedrägliga chargebacks inom PayPal från köparens kort under de senaste 90 dagarna
Här är mer information om bedrägeriskydd:
Vad är bedrägeriskydd?