Varför avvisades min betalning?

En betalning kan avvisas av flera skäl. Om din betalning avvisades kan du behöva:

Om inget av ovanstående gäller eller om du fortsätter att ha problem med din betalning kan du också försöka:
  • Ändra din betalningsmetod i kassan. Om du bara har en betalningsmetod kopplad till PayPal måste du först lägga till ytterligare en betalningsmetod. Du kan lägga till ett kredit- eller betalkort eller lägga till ett bankkonto
  • Bekräfta mottagarens uppgifter. Se till att mottagaren har registrerat sig för PayPal och att du har deras rätta e-postadress eller mobilnummer.
  • Kontakta ditt kortföretag eller din bank om du vill ha mer information. För att skydda din sekretess talar din kortutfärdare eller bank inte om för PayPal varför ditt kort avvisades. Om du fortfarande inte kan göra en betalning kontaktar du dem direkt för mer information.