Var är min återbetalning?

Hur pengarna återbetalas beror på hur du gjorde den ursprungliga betalningen.

  • Om du betalade med ett betalkort återbetalas pengarna till ditt kort. Om kortet du betalade med är avslutat eller ogiltigt, kontakta den utfärdande banken då pengarna fortfarande kommer att återbetalas till ditt betalkortskonto. Återbetalningar till betalkort tar normalt 2 – 5 arbetsdagar men det kan ta upp till 30 dagar beroende på vilken kortutfärdare det rör sig om.
  • Om du betalade med ditt PayPal-saldo återbetalas pengarna till ditt PayPal-saldo. När du har fått återbetalningen kan du överföra pengar från ditt PayPal-saldo till ditt bankkonto eller använda pengarna för framtida köp med PayPal.
  • Om du betalade med ett betalkort och saldot på ditt PayPal-konto, återbetalas beloppet som betalades med kortet till ditt kort. Det återstående beloppet återbetalas till saldot på ditt PayPal-konto.
För att kontrollera statusen för din återbetalning på din dator:
  1. Klicka på Aktiviteter högst upp på sidan.
  2. Klicka på Filter och välj Återbetalningar.
  3. Välj önskat datumintervall för att se din återbetalning.
  4. Klicka på den återbetalade transaktionen för att visa detaljerna.
För att kontrollera statusen för din återbetalning på din PayPal-app trycker du på Din aktivitet. Du kan inte utfärda en återbetalning från PayPal-appen.
 
Om den ursprungliga betalningen omfattade en valutaomvandling och återbetalningen utfärdas:
  • inom en (1) dag efter datumet för den ursprungliga betalningen kommer vi att använda växelkursen gällande vid tidpunkten för den ursprungliga betalningen så du får det ursprungliga beloppet (inklusive valutaomvandlingen du betalade)
  • en (1) dag efter datumet för den ursprungliga betalningen kommer vi att använda växelkursen gällande vid tidpunkten för omvandlingen av det återbetalade beloppet. Detta innebär att du kanske inte får hela ditt ursprungliga betalningsbelopp på grund av variationer i växelkurserna.