Vad är Problemhanteringscenter?

Problemhanteringscenter är ett avsnitt av ditt PayPal-konto där du kan:

  • Ange ett problem om ett objekt inte har anlänt eller skiljer sig från beskrivningen
  • Kommunicera med en köpare/säljare för att försöka lösa en transaktionstvist
  • Trappa upp en tvist till ett krav om du vill att vi ska undersöka fallet och fatta ett beslut
  • Visa status för krav, kontobegränsning eller chargeback
  • Rapportera obehörig kontoaktivitet.
  • Visa status för en chargeback eller kontobegränsningar
  • Ange information för att lösa kontoproblem