Vad är PayPals säljarskydd?

PayPals säljarskydd omfattar dig i händelse av krav, chargebacks eller återföringar som beror på obehöriga köp eller varor som köparen inte har fått. Tidigare tillämpades säljarskydd på fysiska varor och immateriella varor, som t.ex. resor, biljettförsäljning och tjänster, och kommer att utökas till digitala varor för kvalificerade transaktioner som gjorts den 13 april 2020 eller därefter. Med PayPals säljarskydd kan du ha täckning för hela beloppet för alla kvalificerade transaktioner.

Nedan är några av de viktigaste kraven som du måste uppfylla för att dra nytta av säljarskydd:

 • Transaktionen måste vara markerad av PayPal som kvalificerad eller delvis kvalificerad för PayPals säljarskydd på din kontosida "Transaktionsuppgifter".
 • Ditt konto måste vara välskött.
 • Du måste svara på våra förfrågningar om dokumentation och annan information inom den föreskrivna tidsramen.
För fysiska varor:
 • Du måste leverera varan till postadressen på sidan "Transaktionsuppgifter".
 • Du måste skicka fraktbevis, leveransbevis eller undertecknad leveransbekräftelse där detta är tillämpligt.
För immateriella eller digitala varor:
 • Du måste tillhandahålla övertygande bevisning för att den immateriella varan eller den digitala varan har levererats eller tillhandahållits enligt beskrivningen, eller att tjänsten har slutförts enligt beskrivningen. Övertygande bevis kan omfatta allt som bevisar att din köpare har tagit emot varorna eller tjänsterna, eller på annat sätt har dragit nytta av transaktionen.
För digitala varor:
 • Du måste följa alla regler och villkor som gäller för köpet.
 • Du måste följa alla tekniska integrationskrav som PayPal uttryckligen har underrättat dig om.
 • Du måste ha betalat standardtransaktionsavgiften.
Säljarskydd gäller inte:
 • Krav eller chargebacks för produkter som "skiljer sig väsentligt från beskrivningen"
 • Varor som du levererar personligen, inklusive vid ett försäljningsställe i detaljhandeln
 • Varor som motsvarar kontanter, inklusive men inte begränsat till presentkort
 • Donationer
 • Finansiella produkter eller investeringar av något slag
 • En betalning som skickats med PayPals funktion "vänner och familj"
 • En betalning som görs med PayPal utbetalningar, Massbetalning, PayPal direktbetalningar, betalningar med Virtuell terminal, PayPal Business-betalningar och PayPal Here
 • För levererade varor: varor som inte har levererats till mottagarens leveransadress på sidan "Transaktionsuppgifter". Vi rekommenderar att du inte använder en leveranstjänst som ordnas av köparen, så att du kan skicka in giltiga frakt- och leveransbevis.
Det finns inga gränser eller tak kopplade till säljarskydd. PayPal förbehåller sig dock rätten till att dra tillbaka eller att upphäva ditt berättigande till säljarskydd om du missbrukar de förmåner som erbjuds. Vid ett tillbakadragande av säljarskyddet kommer PayPal att kommunicera detta innan några åtgärder vidtas.
 
Fullständiga kvalificeringskrav finns i de kompletta villkoren för säljarskydd i PayPals användaravtal.
 
Beroende på när du läser användaravtalet kan det fortfarande ange att immateriella varor, tjänster och digitala varor inte är berättigade, vilket inte längre är korrekt, dock kvarstår alla andra undantag.