Vad är mikrobetalningar och hur ansöker jag om dem?

Våra mikrobetalningspriser är till för kunder hos PayPal som behandlar transaktioner under ett visst tröskelvärde.

Mikrobetalningsavgifterna finns på vår sida för avgifter. När du väljer mikrobetalningspriser gäller priserna alla transaktioner, oavsett transaktionsbelopp.

Klicka på Användaravtal längst ner på valfri PayPal-sida och sedan på Användaravtal för PayPal-tjänster och gå till A3.10 Ta emot mikrobetalningar om du vill ha mer information om avgifter mikrobetalningar.

Kontakta oss om du vill ansöka om eller uppdatera mikrobetalningspriserna. Du behöver dock ha ett Företags PayPal-konto först, om du inte redan har ett.