Vad är en chargeback och varför har jag fått en sådan?

En chargeback görs om en kund inte samtycker till en betalkortsdebitering och ber kortföretaget om en återbetalning.
 
När kunder begär chargeback hos kortföretaget betyder det att de bestrider en debitering och ber kortföretaget om en återbetalning. En chargeback är inte samma sak som ett PayPal-krav. Chargeback-processen inleds utanför PayPal och beslutet fattas slutligen av kortföretaget, som avgör utgången.
 
Kunder kan begära chargeback på grund av att de
 
  • inte fått sina varor
  • har fått en skadad eller defekt vara
  • inte kan identifiera en betalkortsdebitering
  • har debiterats flera gånger för samma sak
  • inte har godkänt en betalning.
Vi meddelar dig om du får en chargeback. Om du inte håller med om att det är en giltig chargeback kan du hjälpa oss att bestrida fallet genom att ange information om transaktionen i Problemhanteringscenter.
 
PayPal debiterar säljaren en avgift när köparen ber sitt kortföretag om en chargeback. Om transaktionen omfattas av policyn för säljarskydd täcker PayPal beloppet för chargebacken och återkallar avräkningsavgiften för chargeback. Information om avgiften och processen för chargebacks finns i användaravtalet.