Vad är en amerikansk person enligt momsrapporteringssyftet för FATCA och 1099-K-formuläret?

En amerikansk person är i allmänhet följande:

  • En amerikansk medborgare eller person bosatt i USA, inklusive amerikanska medborgare som bor utanför USA eller amerikanska medborgare och invånare som bedriver verksamhet utanför USA (häri ingår Green Card-innehavare.)
  • Ett företag eller delägarskap som bildats i USA eller enligt lagarna i USA eller en amerikansk delstat, inklusive fall där företaget är verksamt utanför USA.
  • En stiftelse om (i) en domstol i USA enligt tillämplig lag skulle ha behörighet att utfärda utslag eller avkunna domar angående strikt taget alla frågor om förvaltning av stiftelsen och (ii) en eller flera amerikanska personer har befogenhet att kontrollera alla viktiga beslut gällande stiftelsen eller en egendom som ägs av en ättling som är medborgare eller bosatt i USA.
Mer information finns på IRS webbplats.

Cookies hjälper oss att anpassa PayPal för dig och en del är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. Cookies gör också så att vi kan visa dig anpassade erbjudanden och kampanjer, både på vår webbplats och andra platser. Men du bestämmer så klart. Du kan hantera cookies när som helst.