Kan jag ändra orsaken till att jag inlett en tvist eller ett krav?

Ja. Du kan ändra orsaken om du ursprungligen inledde en tvist på grund av att du inte fått varan, men sedan fick varan och upptäckte att den inte stämde med beskrivningen.
Så här ändrar du orsaken till tvisten:
 
  1. Gå till ditt Problemhanteringscenter.
  2. Välj Olösta fall.
  3. Leta reda på ditt fall och klicka på Visa i kolumnen Åtgärd.
  4. Om du inte har trappat upp ärendet till ett krav än klickar du på Ändra orsaken till tvisten.
  5. Om du redan har trappat upp ärendet till ett krav klickar du på Ändra orsaken till kravet.
  6. Följ anvisningarna.
Genom att ändra orsaken till tvisten trappar du automatiskt upp tvisten till ett krav. Det innebär att du ber PayPal undersöka fallet och avgöra om du har rätt till en återbetalning. Vanligtvis fattar vi vårt beslut inom 30 dagar.