Hur utfärdar jag en fullständig eller delvis återbetalning för en tvist?

Så här erbjuder du en fullständig återbetalning som svar på ett fall:

  1. Gå till Problemhanteringscentret.
  2. Välj Öppna fall och leta upp tvisten/kravet.
  3. Klicka på svara alternativet/fallet.
  4. Klicka på Svara på sidan med information om fallet och välj att återbetala.
Du kan utfärda en återbetalning inom 180 dagar efter att du har tagit emot en betalning. Tvisten avslutas automatiskt när du gör en fullständig återbetalning. Fallet måste vara i tvistefasen eller invänta säljarens svar för att slutföra den här åtgärden. Om det är under granskning måste du kontakta oss för att utföra den här åtgärden. Om fallet rör en felaktig vara, så kan du utförda en återbetalning i utbyte mot alla mottagna varor eller att de kan behålla varan med full återbetalning.

Du kan också erbjuda en delåterbetalning för tvisten. Så här gör du: 
  1. Gå till Problemhanteringscentret.
  2. Välj Öppna fall och leta upp tvisten/kravet.
  3. Klicka på svara alternativet/fallet.
  4. Klicka på Svara på sidan med information om fallet och välj att erbjuda en delåterbetalning.
  5. Följ stegen.