Hur svarar jag på en PayPal-tvist som min köpare har inlett?

Du kan kommunicera direkt med din köpare via meddelanden i tvistärendet. Så här svarar du på en tvist:

  1. Gå till Problemhanteringscenter.
  2. Klicka på Visa under "Åtgärd" bredvid ditt ärende.
  3. Svara köparen och ange all relevant information (såsom spårningsinformation) och klicka sedan på Skicka.

Nästa steg?
Du har 20 dagar på dig från datumet då tvisten inleddes att kommunicera med din köpare.


Om ni inte kan komma fram till en lösning inom 20 dagar kan du eller köparen trappa upp tvisten till ett krav för att låta PayPal undersöka ärendet. Om tvisten inte trappas upp inom 20 dagar avslutas ärendet automatiskt den 21:a dagen och den reserverade betalningen släpps till dig. PayPal kan när som helst trappa upp en tvist till ett krav.

När en tvist har trappats upp till ett krav måste du svara på ärendet inom 10 dagar. PayPal kommer sedan att granska ärendet och fatta ett beslut, vanligtvis inom 10–14 dagar. Du kan se ärendets status och lämna mer information i Problemhanteringscenter. PayPal kan fastställa resultatet av ditt krav inom en kortare tidsram. PayPal kan också vidta åtgärder baserat på täcknings- och behörighetsvillkor som anges i användaravtalet, eventuell ytterligare information som tillhandahållits under tvistlösningsprocessen på nätet eller annan information som PayPal bedömer vara relevant och lämplig under omständigheterna, till exempel din kravhistorik.