Hur rapporterar jag potentiella bedrägerier till PayPal?

Det är mycket viktigt att rapportera alla misstankar om bedrägeri. Om du tror att ditt konto har komprometterats ska du ändra lösenordet och uppdatera dina säkerhetsfrågor omedelbart för att skydda ditt konto (vi kan begränsa vad du kan göra på ditt konto tills du gör det).

Här ser du några typer av bedrägerier. Följ stegen nedan för att rapportera något av följande:

 • Obehörig aktivitet på ditt PayPal-konto
 • Förfalskningar av PayPals e-postmeddelanden eller webbplatser
 • Varor inte mottagna eller en potentiell bedräglig säljare.


Obehörig aktivitet på ditt PayPal-konto

Ändra ditt lösenord och säkerhetsfrågorna om du har fått ett e-postmeddelande om att något har ändrats på kontot men inte kommer ihåg att du har ändrat det. Sedan kan du uppdatera ändrad information, såsom e-postadress, adress, telefonnummer eller annan profilinformation.

Om du upptäcker en transaktion som du inte har godkänt på ditt PayPal-, bank- eller betalkortsutdrag rapporterar du det direkt via Problemhanteringscenter. Vissa debiteringar kan vara legitima och godkända även om de ser obekanta ut.

Rapportera bedräglig aktivitet:

 1. Gå till Problemhanteringscenter.
 2. Klicka på Rapportera ett problem.
 3. Välj den transaktion som du vill inleda en tvist om och klicka på Fortsätt.
 4. Välj "Jag vill rapportera obehörig aktivitet".
 5. Klicka på Fortsätt.
 6. Följ anvisningarna för att inleda tvisten.

Om du inte kan logga in på PayPal-kontot ska du följa stegen för att återställa lösenordet.


Förfalskningar av PayPals e-postmeddelanden eller webbplatser

Om ditt konto är begränsat skickar vi en förklaring av vad begränsningen beror på via e-post. För att göra det enkelt för dig listar vi alltid stegen för att ta bort begränsningar i Steg för att ta bort begränsning i Problemhanteringscenter.

Om du har får e-post om att ditt konto är begränsat, men inte kan se några steg i Problemhanteringscentret, kan det hända att du fått ett falskt e-postmeddelande. Vidarebefordra det till spoof@paypal.com så undersöker vi det åt dig. Radera det sedan från din inkorg. Logga in på ditt konto och kontrollera dina transaktioner om du har klickat på länkar eller hämtat bilagor som är bifogade i det misstänkta e-postmeddelandet. Det är också en bra idé att ändra lösenordet.

Varor inte mottagna eller en potentiellt bedräglig säljare

Om du har skickat en betalning men inte fått det du har betalat för eller tror att säljaren är en bedragare ska du besöka vårt Problemhanteringscenter. Vi har utvecklat flera program för att hjälpa till att skydda dig, och att inleda en tvist är det första steget för att hjälpa dig att lösa problemet.

Så här inleder du en tvist:

 1. Gå till Problemhanteringscenter.
 2. Klicka på Rapportera ett problem.
 3. Välj den transaktion som du vill inleda en tvist om.
 4. Klicka på Fortsätt.
 5. Välj antingen Jag har inte fått en vara som jag köpt eller den vara som jag har fått skiljer sig markant från beskrivningen eller Jag vill rapportera obehörig aktivitet, beroende på vilken typ av tvist det gäller.
 6. Klicka på Fortsätt.
 7. Följ anvisningarna för att inleda en tvist.