Hur lång tid tar det att undersöka mitt krav?

De flesta krav undersöks inom 10–14 dagar eller mindre. 

I ett fåtal fall kan vi behöva upp till 30 dagar (eller längre) för att fatta beslut om ett krav.