Hur kan jag upptäcka bedrägliga mejl?

Falska mejl, även känt som nätfiske, försöker lura dig att avslöja känslig information, såsom lösenord eller bankuppgifter. De innehåller ofta länkar till falska webbplatser i ett försök att stjäla din information. De kan till och med be dig att ringa ett falskt kundtjänstnummer.
 
Men ett falskt mejl betyder inte nödvändigtvis att ditt PayPal-konto har komprometterats. Om du misstänker att ett mejl är falskt ska du inte svara på det, klicka på eventuella länkar eller öppna bilagor. Du behöver bara vidarebefordra mejlet till oss på spoof@paypal.com och sedan radera det.

Om du har svarat på ett misstänkt mejl och delat ditt PayPal-lösenord eller angett det på en misstänkt webbsida rekommenderar vi att du ändrar ditt PayPal-lösenord. Om du har angett känsliga betalningsuppgifter ska du informera din bank. Kontrollera ditt PayPal-konto för betalningar som du inte känner igen. Om du upptäcker betalningar som du inte har gjort kan du rapportera dem till oss. Om du inte kan logga in på ditt PayPal-konto och du tror att obehöriga betalningar har gjorts från ditt konto ska du ringa oss.

Tips för att upptäcka ett falskt mejl:

  • De börjar ofta med en opersonlig hälsningsfras, till exempel ”Hej PayPal-medlem!”. Ett äkta mejl från PayPal tilltalar dig alltid med ditt för- och efternamn eller företagsnamnet på ditt PayPal-konto.
  • Mejlet försöker få dig att känna dig stressad eller få panik. Det kan till exempel hota med att ditt konto inaktiveras om du inte svarar omedelbart.
  • Det ber om känsliga betalningsuppgifter eller personuppgifter. Äkta mejl från PayPal ber dig aldrig om bankuppgifter, kortuppgifter, ditt PayPal-lösenord osv.
  • Det innehåller hyperlänkar till falska webbplatser. Se alltid till att webbadressen i adressfältet börjar med https://www.paypal.se/. ”S” i ”https” visar att webbplatsen är säker. Det kan vara en falsk sida även om adressen innehåller ordet PayPal.
  • Det innehåller en bilaga eller programuppdatering som ska installeras på din dator.