Hur kan jag ta reda på om mitt PayPal-konto är begränsat?

Om ditt konto är begränsat skickar vi en förklaring av vad begränsningen beror på via e-post. För att göra det enkelt för dig listar vi alltid stegen för att ta bort begränsningar i ‘Steg för att ta bort begränsning’ i Problemhanteringscenter.
 
Om du har får e-post om att ditt konto är begränsat, men inte kan se några steg i Problemhanteringscentret, kan det hända att du fått ett falskt e-postmeddelande. Vidarebefordra det till spoof@paypal.com så undersöker vi det åt dig. Radera det sedan från din inkorg. Logga in på ditt konto och kontrollera dina transaktioner om du har klickat på länkar eller hämtat bilagor bifogade i det misstänkta e-postmeddelandet. Det är också en bra idé att ändra lösenordet.
 
Hur en begränsning påverkar ditt konto
Om ditt konto är begränsat kommer du troligen inte att kunna skicka eller överföra pengar, och du kanske inte kan ta emot betalningar eller fylla på pengar på kontot. I vissa fall skickar vi ett e-postmeddelande till dig eller visar en varning i din kontoöversikt innan en begränsning börjar gälla. Om du loggar in på PayPal och tar itu med den här varningen när du uppmanas till det kan du kanske förhindra begränsningen.
 
Orsaker till kontobegränsningar
Ditt konto kan begränsas av olika anledningar. Om vi till exempel misstänker att någon använder ditt konto utan din vetskap kan vi begränsa det för att skydda dig och granska den bedrägliga aktiviteten. Vanligtvis ber vi dig att göra en eller flera saker för att ta bort kontobegränsningen på ditt konto.
 
Vi begränsar också ditt konto om din kortutfärdare informerar oss om att någon har använt ditt kort utan din tillåtelse. Likaså kommer ditt PayPal-konto att begränsas om din bank meddelar oss att det har förekommit obehöriga överföringar mellan ditt PayPal-konto och ditt bankkonto.
 
Ditt konto begränsas också om du inte följer vår policy för godtagbar användning.
 
Ditt konto kan även begränsas om försäljningsresultaten tyder på att du har ett högriskkonto. Ett exempel på dåliga resultat är om du får ovanligt många krav och chargebacks från köparna. Om du börjar sälja en helt ny typ av produkt, till exempel varor av högre kostnad såsom smycken, eller om din typiska försäljningsvolym ökar snabbt, kan ditt konto begränsas medan vi gör en granskning.
 
 
Så här kan du få bättre försäljningsresultat
Att ta emot ett förhöjt antal krav och chargebacks från dina köpare är ett tecken på ett dåligt försäljningsresultat, vilket kan leda till kontobegränsningar. Du kan förbättra resultatet och minska risken för begränsningar genom att följa ett par enkla riktlinjer. Kommunikation och information är mycket viktigt.
 
Du bör:
 
  • Tillhandahålla foton och ha detaljerade produktbeskrivningar.
  • Vara tydlig med policyer om till exempel leverans och returer.
  • Leverera beställningar omgående och spåra leveranser.
  • Svara snabbt på eventuella meddelanden från köparna.
  • Samarbeta för att lösa eventuella problem i godo.
  • Leverera till adressen på sidan ‘transaktionsdetaljer’.
  • Använda bra förpackningar som skyddar mot skador.
Genom att följa de här riktlinjerna kommer du att minska antalet chargebacks, tvister och missnöjda kunder, vilket i sin tur kommer att minska risken för kontobegränsningar.
 
Om du fortfarande har frågor om din kontoåtkomst loggar du in på ditt PayPal-konto och kontaktar oss genom att klicka på Hjälp och kontakt längst ner på valfri sida.