Hur kan jag skicka en fråga gällande PayPals sekretesspraxis?

Om du har en fråga om PayPals sekretesspraxis kan du gå till vårt Sekretessmeddelande eller kontakta oss via vår Sekretesshubb.
 
Hur kan jag skicka in ett klagomål till PayPals dataskyddsombud (DPO)? 

PayPals sekretessteam ansvarar för att se till att PayPals datapraxis uppfyller lagstadgade krav. Om du vill utöva dina datarättigheter som registrerad, inklusive åtkomst till, borttagning av eller rättelse av dina personuppgifter, kan du kontakta oss via ditt konto. På så sätt vet vi att du är kontoinnehavaren och kan svara dig genom våra säkra Meddelanden. 

Om din fråga inte är specifik för ditt konto men är sekretessrelaterad kan du också kontakta oss via ditt konto.