Hur kan jag få åtkomst till de personuppgifter PayPal har om mig?

Du kan få tillgång till dina personuppgifter genom att logga in på PayPal. På begäran kommer PayPal också att förse dig med en kopia av dessa uppgifter. Kontakta oss för att skicka din förfrågan.   

Vi lämnar bara ut personuppgifter till innehavaren av dessa uppgifter, eller till en part som godkänts av kontoinnehavaren.

Vi kan vanligtvis autentisera dig när du loggar in på ditt konto, men förbehåller oss rätten att förbjuda åtkomst till data om vi inte kan verifiera din identitet, om det finns en motstridig rättslig skyldighet eller om det skulle utsätta PayPal eller andra parter för risk. För att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter kommer vi, i dessa mycket specifika och sällsynta fall, att genomföra rimliga ID- och verifieringskontroller som en del av varje begäran om dataåtkomst för att se till att du är kontoinnehavaren.