Hur kan jag överklaga PayPals beslut gällande mitt ärende?

I allmänhet är beslutet som fattats när ett krav avslutas slutgiltigt och kan bara överklagas om ny information, som inte fanns tillgänglig vid den ursprungliga granskningen, skickas in.

Om du vill överklaga ett beslut om ett krav kan du göra det inom 10 dagar efter att ärendet avslutats genom att följa de här stegen:

  1. Gå till Problemhanteringscenter.
  2. Klicka på Rapportera ett problem.
  3. Välj Avslutade ärenden i listrutan och hitta kravet du vill visa.
  4. Klicka på Överklaga i åtgärdskolumnen.
  5. Skicka in information om din överklagan och följ anvisningarna på skärmen.

Obs!

  • Överklagningsknappen är bara tillgänglig i 10 dagar efter att ärendet har avslutats. Om det har gått mer än 10 dagar kan du kontakta oss.