Felmeddelande under uppladdningen? Här finns en förklaring på vad det innebär.

Här är de vanligaste felmeddelandena som du kan se under uppladdning av filer till PayPal och vad de betyder:

"Bilden av ditt dokument är otydlig. Försök igen."

Vi kan inte läsa dokumentet eller delar av dokumentet som du har laddat upp. Ladda upp en ny version som inte är suddig och inte innehåller reflekterande partier och skuggor.
 
"Filen är för liten. Försök igen."
Filen som du har laddat upp är för liten. Den minsta storlek som vi kan ta emot är 5 kB, ladda upp en större version.
 
"Det dokument som du lämnat in är felaktigt. Försök igen."
Vi känner inte igen den här filen som ett dokument. Kontrollera filen och ladda upp den igen. Se till att du laddar upp ett dokument enligt begäran. Ett exempel på ett dokument som PayPal kan be dig om är ett identitetsbevis, en kopia av ditt pass eller körkort.

Tips för uppladdning
 • Innan du laddar upp dokumentet ska du kontrollera att det:
  • är läsligt
  • visar alla fyra hörn av dokumentet
  • inte innehåller information som är överstruken eller täckt
  • stämmer överens med namnet/adressen/företagsinformationen på ditt PayPal-konto
  • är minst 5 kB stort
 • Stäng av blixten när du tar ett foto för att undvika reflexer på dokumenten
 • Om du har ett ID-kort laddar du upp ett foto på både fram-och baksidan av kortet
 • Adressbeviset måste vara daterat inom de senaste 12 månaderna