Varför syns det inte att jag har fyllt på mitt konto?

Om du har överfört pengar från ditt bankkonto för mer än tre arbetsdagar sedan och pengarna inte syns på ditt PayPal-saldo är det möjligt att vi inte har fått all information som behövs från din bank.

Skicka oss ett e-postmeddelande med följande uppgifter så att vi kan undersöka saken närmare:

  • Det PayPal-överförings-id som användes när du fyllde på pengar
  • Det datum du överförde pengarna från din bank
  • Belopp och valuta
  • De 4 sista siffrorna i bankkontonumret
  • Banknamn
  • Namn på bankkontoinnehavaren
Vi använder uppgifterna för att hitta pengarna och om det är möjligt överför vi dem till ditt PayPal-saldo.

Om felaktiga eller ofullständiga uppgifter lämnades till din bank vid tidpunkten för transaktionen går det kanske inte att slutföra överföringen. Om det här händer returneras pengarna till ditt bankkonto inom 10 arbetsdagar. Vi kontaktar dig per e-post så snart vi har lokaliserat dina pengar.