Hur godkänner PayPal välgörenhetsorganisationer och ideella organisationer?

Om du samlar in donationer som en välgörenhetsorganisation eller en ideell organisation, måste kontots status som ideell organisation bekräftas.
 
Det första steget i godkännandeprocessen är att skicka in kontaktuppgifter, företagets webbadress och en kort sammanfattning av verksamheten.
 
Vi kan be dig om:
 
  • Bevis på din status som skattebefriad eller ett registreringsbevis från en myndighet
  • En kopia av ett bankkontoutdrag eller en makulerad check i organisationens namn
Exakt vilka dokument som krävs beror på vilka lagar och regler som gäller i ditt land. Vi kontaktar dig om vi behöver mer information.
 
Donationer som inte är kopplade till välgörenhetsverksamhet eller en ideell organisation lyder inte under dessa krav, men alla donationstransaktioner granskas och måste följa alla PayPals policyer för godtagbar användning.