Vad ska jag göra om mitt konto har blivit begränsat på grund av att jag inte skickade in den FATCA-informationen som krävdes?

Du kan logga in och komma åt FATCA-informationen även om ditt konto är begränsat. Du kan starta intygsprocessen från ditt konto genom att besvara några få frågor eller tillhandahålla de tillämpliga formulären. Intygsprocessen är klar när du har

  • lämnat all nödvändig information
  • granskat webbsidan med intyget
  • undertecknat med din elektroniska underskrift eller handskrivna signatur.
När du har slutfört processen bör ditt konto inte längre omfattas av begränsningar som tillämpats till följd av FATCA-rapporteringskraven. Andra begränsningar av ditt konto kan fortfarande tillämpas.