Vad är Ersättning för returkostnader och hur aktiverar jag det?

Ersättning för returkostnader är tillgänglig för kunder som har aktiverat tjänsten och har en transaktion som uppfyller villkoren på sitt PayPal-konto. Tjänsten är kostnadsfri och gäller för fysiska varor (om returen inte strider mot säljarens försäljningsvillkor).

Mer information finns i avsnittet med vanliga frågor i våra regler och villkor.

Så här aktiverar du funktionen Ersättning för returkostnader:

  1. Gå till vår aktiveringssida.
  2. Klicka på Aktivera med bara ett klick.
  3. Logga in på ditt konto när du uppmanas göra det.
Hur ber jag om Ersättning för returkostnader?

För att uppfylla villkoren för Ersättning för returkostnader måste du returnera den köpta varan till säljaren inom den fastställda tidsramen och spara portokvittot och dokumentationen enligt beskrivningen i reglerna och villkoren.
  1. Klicka på Historik och leta reda på transaktionen för varan som du har returnerat.
  2. Klicka på transaktionen och sedan på länken Be om ersättning för returkostnader.