Vanliga skattefrågor till amerikanska IRS om 1099-K, B-avisering och FATCA

Alla amerikanska betalningstjänster, inklusive PayPal, måste enligt amerikanska IRS tillhandahålla information till IRS om vissa kunder som tar emot betalningar för försäljning av varor eller tjänster via PayPal. Formulär 1099-K och B-avisering är skatteformulär som gäller för innehavare av konton både inom och utanför USA, eftersom de avser inkomstrapportering för amerikanska personer/enheter.

FATCA rör kontoinnehavare som är baserade utanför USA och kräver att PayPal inhämtar skattedokument eller intyg från kontoinnehavarna som anger om de är amerikanska personer. Det här inbegriper, men är inte begränsat till, företag och vissa individer som skapar konton utanför USA.

Tips för skatteformulär 1099-K:

 • Om du anser att det finns en avvikelse i ditt skatteformulär 1099-K ska du granska avstämningsrapporten och skicka in transaktions-id:na i fråga och skälen till varför transaktionen bestrids. Klicka på Kontakta oss längst ner på valfri sida för att ringa eller mejla oss.
Du kan även läsa dessa hjälpartiklar om 1099-K:
Tips för B-avisering:
 • Om det finns avvikelser med ditt skatte-id-nummer och juridiska namn som har använts av PayPal för skatteformulär 1099-K-rapportering hos IRS kan du få en B-avisering från IRS.
 • B-aviseringen anger ytterligare information som vi behöver från dig.
  • Om du har fått en första B-avisering (vilket händer det första året som IRS identifierar en diskrepans mellan skatte-id-nummer och juridiskt namn) loggar du in på ditt PayPal-konto och följer aviseringen för att tillhandahålla den efterfrågade informationen. Du kan behöva hämta och fylla i IRS skatteformulär W-9 för PayPal att granska.
  • Om du har fått en andra B-avisering (vilket händer det andra året i rad som IRS identifierar en diskrepans mellan skatte-id-nummer och juridiskt namn) ska du skicka in antingen en kopia av ditt Social Security Card (enskilda personer eller enskild firma) eller skattebrev 147C från IRS (juridiska enheter). Logga in på ditt PayPal-konto och gå till Problemhanteringscenter för att överföra dokumentet.
 • IRS har inte en lösning på nätet för att begära skattebrev 147C utan postar eller faxar brevet till dig. Om du vill kontakta IRS och be om skattebrev 147C ska du ringa IRS affärs- och specialskattelinje på 1-800-829-4933 mellan 07:00 och 19:00 lokal tid, måndag till fredag. Det snabbaste sättet att få en kopia av skattebrev 147C kan vara att be om en faxad kopia. Det finns även mer information på vår skatteinformationssida.
 • Fyll i och underteckna det relevanta formuläret och överför det genom att logga in på ditt PayPal-konto och följa aviseringen.
 • Varför har jag fått en B-avisering från IRS?

Tips för FATCA:
 • Påverkar endast kontoinnehavare utanför USA.
 • PayPal måste samla in dokumentation, till exempel certifiering av icke-amerikansk status och antingen skatteformulär W-9 för amerikanska personer eller enheter som är skatteskyldiga i USA eller skatteformulär W8BEN/W8BEN-E för icke-amerikanska personer eller enheter som inte är skattskyldiga eller skatterapporteringsskyldiga i USA.
 • De flesta företagsanvändare som behöver ange information kan göra det genom att logga in på sitt PayPal-konto och följa aviseringarna.
Du kan även läsa dessa hjälpartiklar om FATCA: Det finns mer skatterelaterad information på PayPals IRS-webbplats.

Cookies hjälper oss att anpassa PayPal för dig och en del är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. Cookies gör också så att vi kan visa dig anpassade erbjudanden och kampanjer, både på vår webbplats och andra platser. Men du bestämmer så klart. Du kan hantera cookies när som helst.