Hur rapporterar jag potentiellt bedrägeri till PayPal?

Det är mycket viktigt att rapportera alla misstankar om bedrägeri. Förutom att det skyddar dig hjälper det oss också att göra nätet till en säkrare plats för att göra affärer.
 
Här ser du några typer av bedrägerier. Rapportera dem genom att följa stegen nedan:
 • Obehörig aktivitet på ditt PayPal-konto.
 • Förfalskningar av PayPals e-postmeddelanden eller webbplatser.
 • Objekt som du inte har fått eller potentiellt bedrägliga säljare.
Obehörig aktivitet på ditt PayPal-konto
Om du upptäcker obehörig kontoaktivitet ber vi dig att rapportera det omedelbart till oss via Problemhanteringscenter. Viktigt: Kontrollera dina förgodkända betalningar som gjorts enligt faktureringsavtal. Den här debiteringen kan komma från en tjänst som du har registrerat dig för tidigare.
 
Så här rapporterar du obehörig kontoaktivitet:
 1. Klicka på Lös ett problem i Problemhanteringscenter under Användbar information.
 2. Klicka på Rapportera ett problem.
 3. Klicka på Fortsätt.
 4. Markera betalningen.
 5. Välj Obehörig transaktion och klicka på Fortsätt.
 6. Följ stegen för att rapportera transaktionen.

Förfalskningar av PayPals e-postmeddelanden eller webbplatser
 
Om du har fått något som ser ut som ett falskt e-postmeddelande från PayPal eller om du ser en förfalskad PayPal-webbplats, ber vi dig rapportera det till oss genom att vidarebefordra det ursprungliga e-postmeddelandet eller skicka webbadressen till spoof@paypal.com.
Objekt som du inte har fått eller potentiellt bedrägliga säljare
 

Objekt som du inte har fått eller potentiellt bedrägliga säljare

Gå till Problemhanteringscenter om du har gjort en betalning men inte fått det du betalat för eller tror att säljaren kan vara en bedragare. Vi har utvecklat flera olika program för att skydda dig, och att inleda en tvist är det första steget mot en lösning på problemen.
 
Så här gör du:
 1. Klicka på Lös ett problem i Problemhanteringscenter under Användbar information.
 2. Klicka på Rapportera ett problem.
 3. Klicka på Fortsätt.
 4. Markera betalningen.
 5. Välj antingen Tvist om objekt eller Obehörig transaktion beroende på vad det gäller.
 6. Följ instruktionerna.