Vad är policyn för godtagbar användning?

Alla PayPal-kontoinnehavare ansvarar för att se till att deras transaktioner följer lagstiftning och regler i aktuell jurisdiktion. PayPal förbjuder alla transaktioner som vi bedömer som eller misstänker vara olagliga.

Du hittar all information om vår policy för godtagbar användning genom att klicka på Användaravtal längst ner på valfri PayPal-sida. Du kan då välja PayPals policy för godtagbar användning.