Kan jag avbryta en betalning som jag har skickat?

Du kan inte återkalla en betalning om den redan har slutförts.

Om du vill få en slutförd betalning återkallad rekommenderar vi att du via e-post ber mottagaren om en återbetalning. Du kan hitta mottagarens e-postadress genom att gå till sidan Historik och klicka på betalningen.

Om du vill rapportera ett problem med en betalning kan du inleda en tvist i Problemhanteringscenter inom 180 dagar från betalningstillfället. Vid en tvist kan du kommunicera med säljaren via ditt PayPal-konto, så att ni kan försöka lösa eventuella problem. Om du inte kan lösa tvisten med säljaren har du 20 dagar på dig att trappa upp tvisten till ett krav. Vid ett krav undersöker vi och fattar beslut i fallet.