Vad är mikrobetalningar och hur ansöker jag om dem?

Våra mikrobetalningspriser är till för kunder hos PayPal som behandlar transaktioner under ett visst tröskelvärde.

Mikrobetalningsavgifterna finns på vår sida för avgifter. När du väljer mikrobetalningspriser gäller priserna alla transaktioner, oavsett transaktionsbelopp.

Klicka på Användaravtal längst ner på valfri PayPal-sida och sedan på Användaravtal för PayPal-tjänster om du vill ha mer information om mikrobetalningar.

Kontakta oss om du vill ansöka om eller uppdatera mikrobetalningspriserna.