Hur gör jag för att skicka in information eller bevis för att hjälpa till att behandla ett krav?

Om du har fått ett mejl som ber dig att lämna mer information kan du överföra det till ditt Problemhanteringscenter.

Om du inte ser knappen Överför i Problemhanteringscenter kan du inte överföra mer information just nu.

Så här överför du ett dokument:

  1. Gå till Problemhanteringscenter.
  2. Klicka på Lös bredvid kravet.
  3. Klicka på Lös klagomål på sidan med information om kravet.
  4. Välj Jag kommer att skicka andra bevis för den här tvisten via fax, bifogade filer eller en anteckning och klicka på Fortsätt.
  5. Följ stegen