Hur kontrollerar jag status för en transaktion?

Din kontohistorik innehåller ett register över dina PayPal-betalningar och -transaktioner med statusinformation. Så här gör du för att visa din historik:

 1. Logga in på ditt PayPal-konto.
 2. Klicka på Historik högt upp på sidan, så visas din senaste kontoaktivitet.
 3. Du kan filtrera transaktionerna efter typ och tidsintervall.
 4. Transaktionsstatusen visas på den aktuella raden.
 5. Klicka på transaktionen om du vill visa mer information om den. Här kan du också se vilka avgifter du har debiterats för transaktionen.
Här följer några förklaringar av transaktionsstatus:
 
 • Avbruten: Betalningen avbröts av avsändaren. Pengarna betalas tillbaka till avsändarens konto.
 • Godkänd: Pengar från en eCheck har satts in på mottagarens konto.
 • Slutförd: Transaktionen har behandlats av PayPal.
 • Nekades: Mottagaren godkände inte betalningen och pengarna har betalats tillbaka till avsändarens konto.
 • Misslyckades: Betalningen gick inte igenom. Vi rekommenderar att du försöker göra om den.
 • Reserverad: Vi granskar transaktionen och betalningen kan återkallas. Mer information finns i Problemhanteringscenter.
 • Pågående: Betalningen har skickats, men mottagaren har inte godkänt den ännu.
 • Reserverad: Vi har reserverat pengarna tillfälligt eftersom du har inlett en tvist eller vi håller på att granska transaktionen. Leta efter ett e-postmeddelande från oss med mer information om transaktionen.
 • Betald: En betalning skickades efter en penningförfrågan.
 • Delvis återbetalad: En betalning har delvis återbetalats.
 • Utestående: En beställning har tagits emot av säljaren, men betalningen har ännu inte behandlats. Eller så håller en återbetalning på att behandlas.
 • Placerad: Vi har tillfälligt reserverat din betalning. Leta efter ett e-postmeddelande från oss med mer information.
 • Behandling pågår: Vi behandlar en betalning och transaktionen kommer att slutföras inom kort.
 • Borttagen: Reservationen av betalningen har tagits bort och transaktionen bör slutföras inom kort.
 • Returnerad: Pengarna återbetalades till ditt konto eftersom mottagaren inte gjorde anspråk på betalningen.
 • Återkallad: Transaktionen avbröts av avsändaren eller av oss.
 • Tillfällig reservation: Pengarna från ditt konto är tillfälligt reserverade. Mottagaren kan inte använda eller överföra pengarna förrän transaktionen är slutförd.
 • Ej uthämtad: Mottagaren har ännu inte godkänt betalningen, mottagaren har ännu inte skapat ett PayPal-konto eller så har du överfört pengar till en e-postadress som mottagaren inte har lagt till och bekräftat på sitt PayPal-konto. Mottagaren kommer att få pengarna när han/hon lägger till och bekräftar adressen på sitt konto.
 • Inte slutförd: eCheck-betalningen har ännu inte slutförts.