Betalningen är reserverad på grund av en pågående tvist, krav eller en chargeback. Varför det?

När en tvist, ett krav eller en chargeback öppnas reserveras pengarna på säljarens konto och kan inte användas. Den kan inte tas tillbaka och anses vara under tvist tills problemet har lösts. På så sätt är pengarna tillgängliga om det blir aktuellt med en återbetalning. I så fall kan säljaren utfärda en återbetalning när som helst under tvisten genom att använda länken Återbetalning på sidan Transaktionsdetaljer.

 När tvisten, kravet eller återbetalningen lösts släpps pengarna.

 Du kan visa statusen för en tvist eller ett krav i Problemhanteringscenter.