Hjälpartikel

Hjälp > Mina pengar/Återbetalningar och returer > Hur utfärdar jag en återbetalning?

Hur utfärdar jag en återbetalning?

Du kan utfärda en återbetalning via en särskild länk i ditt PayPal-konto upp till 180 dagar efter att du har fått en betalning. Om du har ett privatkonto kan du utfärda en fullständig återbetalning. Om du har ett företagskonto kan du utfärda en fullständig återbetalning eller delåterbetalning.

Så här utfärdar du en återbetalning:
  1. Klicka på Historik högt upp på sidan.
  2. Öppna transaktionen du vill återbetala.
  3. Klicka på Återbetala den här betalningen.
  4. Klicka på Fortsätt.
  5. Bekräfta återbetalningsinformationen och klicka på Utfärda återbetalning.
Återbetalningen kommer att dras från ditt PayPal-saldo. Om saldot inte täcker hela beloppet måste du fylla på pengar på ditt PayPal-saldo från ditt bankkonto.

Avgifter
Återbetalningar och avgifter. När du utfärdar en fullständig återbetalning via länken Återbetala den här betalningen kommer den rörliga delen av transaktionsavgiften som du betalade för den ursprungliga transaktionen att återbetalas till fullo. Om du utfärdar en delåterbetalning krediteras du en procentsats av den rörliga transaktionsavgiften, som baseras på det återbetalda beloppet. Fasta avgifter är ej återbetalningsbara.

Obs!
  • Du kan återbetala betalningar som har statusen utestående, slutförd, godkänd eller inte slutförd.
  • Du kan bara återbetala en betalning om den är kopplat till en chargeback från kortutfärdaren. På så vis kan vi undvika att en köpare krediteras två gånger för samma transaktion.

 
Sidan du letar efter finns inte längre. Försök söka igen iHjälp om du har frågor eller vill kontakta oss.