Loading...
Loading...
 • Mitt konto
 • Allt om PayPal
 • Mina pengar
 • PayPals produkter och funktioner
 • Min ekonomi
 • Anspråk
 • Skatteinformation för USA
 • PayPal mobilapp

Vilka dokument kan jag ladda upp för att bekräfta min företagsidentitet?

Vi använder först en nationell databas för att bekräfta din personliga information eller din företagsenhet. Men ibland fungerar det inte att hitta din information med hjälp av den nationella databasen eftersom informationen antingen inte är tillgänglig eller på grund av att ditt namn eller din adress har ändrats.

Om vi inte kan verifiera dina personuppgifter kommer vi att be dig att skicka oss dokument som bekräftar din identitet via ditt PayPal-konto. Se guiden nedan som förklarar vilka dokument vi kan eller inte kan godta.

Identitetsbevis

Ett identitetsbevis måste innehålla information såsom för- och efternamn, födelsedatum, utfärdande- och utgångsdatum samt dokumentets ID-nummer. Namnet på dokumentet måste stämma överens med namnet som du har registrerat på PayPal.

Vi godkänner kopior av följande dokument som identitetsbevis:

 • Ditt ID-kort
 • Ditt körkort (plastkortet, inte det officiella brevet)
 • Ditt pass
 • Annat foto-ID som utfärdats av en myndighet

När du skickar dokumenten ska du se till att följande information syns:

 • För- och efternamn
 • Födelsedatum
 • Utfärdande- och utgångsdatum
 • Dokumentets ID-nummer

Vi godkänner inte följande dokument:

 • Militär-ID
 • Statliga sjukvårdsförsäkringskort, studentkort
 • Utgångna, ofullständiga eller otydliga dokument

Obs! Om du nyligen har ändrat ditt namn och ditt dokument inte stämmer överens med PayPal kan vi be om mer dokumentation som visar namnbytet.

Adressbevis

Ett adressbevis bekräftar var du bor. Det här dokumentet måste visa ditt fullständiga namn och bostadsadress. Vi kan bara bekräfta fysiska adresser, inte postboxadresser.

Vi godkänner kopior av följande dokument som adressbevis:

 • Hushållsräkning (daterad inom de senaste 12 månaderna)
 • Faktura för mobiltelefon eller fast telefon (daterad inom de senaste 12 månaderna)
 • Registreringsbevis för motorfordon (daterad inom de senaste 12 månaderna)
 • 401k/mäklarutdrag (daterat inom de senaste 12 månaderna)
 • Kopia av bidragshandlingen (grant deed) för bostad eller hyresavtal
 • Bankkontoutdrag eller kortutdrag (daterat inom de senaste 12 månaderna)
 • ID-kort eller körkort med fysisk adress angiven (måste vara aktuell)

Vi godkänner inte följande dokument:

 • Kuvert
 • Militär-ID
 • Fakturor, kvitton, fraktsedlar
 • Utgångna, ofullständiga eller skymda dokument Vi godkänner inte fakturor eller delar av dokument.

SSN-bevis (personnummerbevis)

Det här dokumentet bekräftar din företagsenhets amerikanska arbetsgivarnummer (EIN) eller skatteregistreringsnummer (TIN). Företagsnamnet på det här dokumentet måste stämma överens med det fullständiga företagsnamnet som finns hos PayPal.

Vi godkänner kopior av följande dokument:

 • SSN-kort
 • Brev från IRS som tilldelar SSN (amerikanskt personnummer) eller ITIN (amerikanskt personligt skatteregistreringsnummer)
 • Formulär 1099-K (daterat inom de senaste 12 månaderna)
 • W2 som utfärdats av arbetsgivare (daterat inom de senaste 12 månaderna)

Vi godkänner inte följande dokument:

 • Kuvert
 • Ansökningar som fyllts i av dig själv
 • Skattehandlingar som beretts av dig själv
 • Utgångna, ofullständiga eller otydliga dokument
 • Lönebesked med fullständigt SSN (amerikanskt personnummer) (daterat inom de senaste 12 månaderna)
 • Skattehandlingar utförda av tredje part (daterade inom de senaste 12 månaderna och undertecknade av tredjepartsberedare)

Obs! Om du inte har något av de här dokumenten kan du gå till din lokala socialförsäkringsmyndighet och be om ett brev för att bekräfta ditt SSN.

Bevis på företagsidentitet

Det här dokumentet bekräftar din företagsenhets amerikanska arbetsgivarnummer (EIN) eller skatteregistreringsnummer (TIN). Företagsnamnet på det här dokumentet måste stämma överens med det fullständiga företagsnamnet som finns hos PayPal.

Vi godkänner kopior av följande dokument:

 • Kopia av IRS-brev som tilldelar EIN/TIN
 • Skärmavbild av EIN/TIN i realtid under tiden som ansökan sker på nätet
 • Föregående års skattedeklaration, utförd och undertecknad av tredjepartsberedare
 • Aktuellt bankkontoutdrag som visar förkortat EIN/TIN (daterat inom de senaste 12 månaderna)
 • Aktuellt kreditkortsutdrag som visar förkortat EIN/TIN (daterat inom de senaste 12 månaderna)
 • Andra myndighetsutfärdade dokument som visar fullständigt företagsnamn och 9-siffrigt EIN/TIN (daterat inom de senaste 12 månaderna)

Vi godkänner inte följande dokument:

 • Ansökningar som fyllts i av dig själv
 • Skattehandlingar som beretts av dig själv
 • Utgångna, ofullständiga eller otydliga dokument

Bevis på företagsadress

Dokumentet med företagsadressen bekräftar företagsenhetens korrespondensadress. Vi kan bara bekräfta fysiska adresser, inte postboxadresser. Alla dokument måste vara daterade inom de senaste 12 månaderna.

Vi godkänner kopior av följande dokument:

 • Aktuell hushållsräkning eller telefonräkning
 • Aktuellt försäkrings- eller skatteutdrag
 • Myndighetsutfärdad företagslicens/-tillstånd
 • Aktuellt intyg om god status, "Certificate of Good Standing" (aktiv status)
 • Aktuellt bankkontoutdrag som visar fullständigt företagsnamn
 • Aktuellt kreditkortsutdrag som visar fullständigt företagsnamn
 • Annat registreringsdokument som lämnats in till utrikesminister (till exempel: registreringsbevis för aktiebolag, delägaravtal eller jämförbart dokument för företagsregistrering)

Vi godkänner inte följande dokument:

 • Kuvert
 • Fakturor, kvitton, fraktsedlar
 • Utgångna, ofullständiga eller otydliga dokument

Bevis på att företaget existerar

Statssekreteraren (eller motsvarande myndighet) utfärdar det här dokumentet för att visa att en företagsenhet har uppfyllt de tillämpliga bestämmelserna i statens lagstiftning, är välskött och har behörighet att genomföra transaktioner för företag. Företagsnamnet på det här dokumentet måste stämma överens med det fullständiga företagsnamnet som finns hos PayPal och vara aktuellt.

Vi godkänner kopior av följande dokument:

 • Myndighetsutfärdad företagslicens/-tillstånd
 • Aktuellt intyg om god status, "Certificate of Good Standing" (aktiv status)
 • Annat registreringsdokument som lämnats in till utrikesminister (till exempel: registreringsbevis för aktiebolag, delägaravtal eller jämförbart dokument för företagsregistrering)

Obs!Dokumentet måste vara daterat inom de senaste 12 månaderna.

Var den här artikeln användbar?
Hur laddar jag upp ett dokument för ett krav?

Fler sätt att få hjälp

Problemhanteringscenter
Åtgärda transaktions- och kontorelaterade problem
Skattecenter
Få din blankett 1099-K och andra skatteuppgifter här
Företagshjälp
Få hjälp med att använda någon av våra PayPal-produkter
Kontakta oss
Kontakta kundtjänst
Hur sköter vi oss?
Till enkäten
Loading...

Om du godkänner cookies använder vi dem för att förbättra och anpassa din upplevelse och göra det möjligt för våra partners att visa dig anpassade PayPal-annonser när du besöker andra webbplatser. Hantera cookies och ta reda på mer