Loading...
Loading...
 • Mitt konto
 • Allt om PayPal
 • Mina pengar
 • PayPals produkter och funktioner
 • Min ekonomi
 • Anspråk
 • Skatteinformation för USA
 • PayPal mobilapp

Vanliga skattefrågor till amerikanska skatteverket (IRS) om 1099-K, B-avisering och FATCA

Alla amerikanska betalningstjänster, inklusive PayPal, måste enligt amerikanska skatteverket (IRS) tillhandahålla information till IRS om vissa kunder som tar emot betalningar för försäljning av varor eller tjänster via PayPal. Blankett 1099-K och B-avisering är skatteblanketter som gäller för innehavare av konton både inom och utanför USA, eftersom de avser inkomstrapportering för amerikanska personer/enheter.


FATCA påverkar kontoinnehavare som befinner sig utanför USA. Det kräver att PayPal samlar in skattedokument eller certifieringar från kontoinnehavare som anger om de är amerikanska personer. Det här omfattar, men är inte begränsat till, företag och vissa individer som skapar konton utanför USA.

Blankett 1099-K

Om du anser att det finns en avvikelse i din blankett 1099-K ska du granska avstämningsrapporten och skicka in aktuellt transaktions-ID och ange skälen till varför transaktionen bestrids. Klicka på Kontakta oss längst ner på valfri sida för att ringa eller skicka e-post till oss.

B-avisering

 • Om det uppstår eventuella avvikelser i ditt skatteregistreringsnummer (TIN) och ditt juridiska namn som användes av PayPal för IRS-inlämningen kan du få en B-avisering från IRS
 • B-aviseringen anger ytterligare information som vi behöver från dig.
 • Om du har fått en första B-avisering (vilket händer det första året som IRS identifierar en diskrepans mellan skatteregistreringsnummer och juridiskt namn) loggar du in på ditt PayPal-konto och följer aviseringen för att tillhandahålla den efterfrågade informationen. Du kan behöva ladda ned och fylla i IRS blankett W-9 för PayPal att granska.
 • Om du har fått en andra B-avisering (vilket händer det andra året i rad som IRS identifierar en diskrepans mellan skatteregistreringsnummer och juridiskt namn) ska du skicka in antingen en kopia av ditt Social Security Card (privatpersoner eller enskilda firmor) eller IRS "Tax Letter 147C" (juridiska enheter). Logga in på ditt PayPal-konto. Följ aviseringen på ditt konto för att ladda upp dokumentet.
 • Obs! IRS har ingen lösning på nätet för att be om "Tax Letter 147C", utan postar eller faxar brevet till dig. Om du vill kontakta IRS och be om "Tax Letter 147C" ska du ringa IRS företags- och specialskattelinje på 1-800-829-4933 mellan 07:00 och 19:00 lokal tid, måndag till fredag. Det snabbaste sättet att få en kopia av "Tax Letter 147C" kan vara att be om en faxad kopia. Det finns även mer information på vår skatteinformationssida.
 • Fyll i den relevanta blanketten i sin helhet, underteckna och ladda upp det genom att logga in på ditt PayPal-konto och följa instruktionen i meddelandet.FATCA

 • Påverkar endast företagskunder utanför USA.
 • PayPal måste samla in dokumentation, till exempel certifiering av icke-amerikansk status och antingen blankett W-9 för amerikanska personer eller enheter som är skatteskyldiga i USA eller blankett W8BEN/W8BEN-E för icke-amerikanska personer eller enheter som inte är skattskyldiga eller skatterapporteringsskyldiga i USA.
 • De flesta företagsanvändare som behöver ange information kan göra det genom att logga in på sitt PayPal-konto och följa instruktionerna i aviseringarna.
Var den här artikeln användbar?
Hur rapporterar PayPal min försäljning till amerikanska skatteverket (IRS)?

Fler sätt att få hjälp

Problemhanteringscenter
Åtgärda transaktions- och kontorelaterade problem
Skattecenter
Få din blankett 1099-K och andra skatteuppgifter här
Företagshjälp
Få hjälp med att använda någon av våra PayPal-produkter
Kontakta oss
Kontakta kundtjänst
Hur sköter vi oss?
Till enkäten
Loading...

Om du godkänner cookies använder vi dem för att förbättra och anpassa din upplevelse och göra det möjligt för våra partners att visa dig anpassade PayPal-annonser när du besöker andra webbplatser. Hantera cookies och ta reda på mer