• Betalningar och överföringar
  • Tvister och begränsningar
  • Mitt konto
  • Min e-plånbok
  • Inloggning och säkerhet
  • Verktyg för säljare

Vad räknas som en amerikansk person för FATCA och i skatterapporteringsändamål? (1099-K, 1099-INT)

Personer i USA omfattar i allmänhet följande:

  • Amerikanska medborgare eller bosatta individer, vilket inkluderar amerikanska medborgare som bor utanför USA, eller amerikanska medborgare och invånare som driver företag utanför USA. Detta omfattar innehavare av "green card".
  • Bolag eller handelsbolag (partnerskap) som organiserats i USA eller under amerikansk eller delstatlig lag, inklusive där enheten driver företag utanför USA.
  • En egendom (förutom utländsk egendom)
  • En trust om (i) en domstol i USA skulle ha behörighet att enligt tillämplig lag ge ordrar eller domar rörande väsentligen alla frågor om förvaltning av trusten, och (ii) en eller flera amerikanska personer har behörighet att kontrollera alla väsentliga beslut för trusten eller en egendom som tillhörde en avliden som är medborgare eller bosatt i USA.

För mer information kan du gå till IRS:s webbplats.

Du kan ladda upp det ifyllda skatteformuläret via ditt PayPal-konto med hjälp av instrumentpanelen för varningar, Meddelanden eller Begränsning.

Var den här artikeln användbar?
Vad är FATCA och vad behöver jag göra?

Fler sätt som vi kan hjälpa dig på

Hur sköter vi oss?
Till enkäten

Om du godkänner cookies använder vi dem för att förbättra och anpassa din upplevelse och göra det möjligt för våra partners att visa dig anpassade PayPal-annonser när du besöker andra webbplatser. Hantera cookies och ta reda på mer