Loading...
Loading...
 • Betalningar och överföringar
 • Tvister och begränsningar
 • Mitt konto
 • Min e-plånbok
 • Inloggning och säkerhet
 • Verktyg för säljare

Vad är FATCA och vad behöver jag göra?

FATCA är en förkortning för "Foreign Account Tax Compliance Act" (utlandskontolagen). FATCA är en amerikansk lag som är utformad för att bekämpa skatteflykt av amerikanska personer (både individer och enheter) som inte rapporterar intäkter relaterade till icke-amerikanska konton.

FATCA kräver att vissa av PayPals icke-amerikanska dotterbolag samlar in information från sina kontoinnehavare för att fastställa om kontona innehas av amerikanska personer (individer eller företag) enligt FATCA:s definition.

För att kunna använda PayPal-tjänster måste icke-amerikanska PayPal-kontoinnehavare bekräfta att de uppfyller FATCA-kraven genom att besvara ett antal frågor och eventuellt tillhandahålla dokumentation.

PayPal granskar också befintliga kunduppgifter för att se till att vi har dokumenterat deras status som amerikansk person eller icke-amerikansk person korrekt för FATCA-ändamål. Ibland kan vi behöva be om mer dokumentation från en kund i följande situationer:

 • Om data som tidigare samlats in om en kund inte stämmer överens med informationen i deras skattedokumentation eller självcertifiering.
 • Om en kund hävdar att de är en icke-amerikansk person men PayPal konstaterar att amerikanska identifierare finns i deras information.

Så här fyller du i FATCA med PayPal:

 1. Klicka på ikonen Aviseringar på ditt kontosStartpanel.
 2. Klicka på FATCA-aviseringen.
 3. Följ anvisningarna för att bekräfta din skattestatus och ange den efterfrågade informationen.

Läs och granska certifieringen innan du signerar den elektroniskt eller i skrift. Falska utlåtanden kan leda till påföljder enligt tillämplig lag. Kontakta en skatterådgivare om du har några frågor eller funderingar om blanketten.

Avtal mellan USA och ett flertal utländska jurisdiktioner reglerar utbytet av information om kontoinnehavare, i syfte att komma till rätta med problem kring lokal banksekretess och integritetsfrågor som kan påverkas till följd av FATCA-kraven. Information som lämnas till amerikanska skatteverket (Internal Revenue Service, "IRS") eller lokala tillsynsmyndigheter enligt FATCA omfattas också av PayPals sekretessmeddelande.

Var den här artikeln användbar?
Vad är FATCA (utlandskontolagen) och vad behöver jag göra för att uppfylla kraven?

Fler sätt som vi kan hjälpa dig på

Problemhanteringscenter
Åtgärda transaktions- och kontorelaterade problem
Skattecenter
Få din blankett 1099-K och andra skatteuppgifter här
Företagshjälp
Få hjälp med att använda någon av våra PayPal-produkter
Kontakta oss
Kontakta kundtjänst
Meddelanden
Skicka, ta emot och visa dina PayPal-meddelanden
Hur sköter vi oss?
Till enkäten
Loading...

Om du godkänner cookies använder vi dem för att förbättra och anpassa din upplevelse och göra det möjligt för våra partners att visa dig anpassade PayPal-annonser när du besöker andra webbplatser. Hantera cookies och ta reda på mer